NHF viderefører tiltaket Gratis deltakelse for barn og unge på løp i 2024 også

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Des 2023

Styret i Norges Hundekjørerforbund vedtok på styremøte 23.11.23 å videreføre tiltaket «Gratis deltagelse for barn og unge» Som det fremgår beskrivelsen av ordningen vil det ikke være gratis for juniorer å delta i langdistanseløp, men startkontingenten blir kraftig redusert.

Prøveprosjektet fra Norges Hundekjørerforbund har vært virksomt fra 01.01.2023 og ut sesongen 2023.

Saksfremlegg og vedtaket forbundet fattet 23.11.23 lyder slik:

«Alle løp for barn og ungdom opp til 19 for nordisk og barmark og 18 år for slede, bortsett fra NM og langdistanse, skal ha gratis påmelding. Klubbene får tilskudd på kr. 350 pr deltakende på ordinære løp, og kr. 150 på lavterskelløp. For langdistanseløp gis det et tilskudd på kr. 1000 pr deltakende junior. Tilskuddet skal gå til fradrag på startavgiften til juniorene. Alle løp som skal få refundert startavgift må være terminfestet.

Resultatet av innføringen har hittil hatt en kostnad på kr 80000, og det forventes at det kommer inn noen flere rapporter fra løp de siste månedene, slik at kostnaden for 2023 vil bli på rundt kr 100.000.

Det er vanskelig for administrasjonen å vite om tiltaket har gjort at flere barn har deltatt på løp, da vi ikke har tall på antall barn som har deltatt på løp i 2022, men vi vet at hittil i 2023 har 245 barn deltatt på løp hvor klubbene har søkt om støtte. Vi mener tiltaket bør videreføres for 2024, da det er i tråd med idrettens storsatsing «økonomi som barriere». Administrasjonen har mottatt flere henvendelser fra klubber som setter stor pris på tiltaket, og som mener dette har en positiv effekt for rekrutteringen, og det å holde på utøvere til de blir seniorer.

Vedtak:

Tiltaket videreføres for 2024, og evalueres i mai, slik at den evalueres før ny sesong igangsettes.»

Bakgrunn

Det er viktig å minne om bakgrunnen for at NHF innførte dette tiltaket forrige sesong.

Den økonomiske belastningen på familieøkonomien har hatt blitt stor i forbindelse med

Økte renter, høye energipriser og økt prisnivå på alle typer varer har ført til ekstra belastninger på norske husholdninger og familier. Dette er et faktum som erfaringsmessig lett går ut over deltagelse i idrett. Gjennom dette tiltaket ønsker NHF å gjøre den økonomiske barrieren mindre og dermed gjøre det mulig for flere barn og unge å delta på løp.

Vi vet av erfaring at dette har vært et godt bidrag til juniorer som kjører langdistanse. Det er et økonomisk bidrag, men ikke bare det; det er også et anerkjennelse av hvor viktige juniorene er for utvikling og sportens framtid.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.