NHF deltok på innspillsmøte om ny dyrevelferdsmelding

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Jun 2023

Norges Hundekjørerforbund er invitert av Landbruks- og matdepartementet til å delta på innspillsmøte i forbindelse med regjeringens arbeid med ny dyrevelferdsmelding, som avholdes i dag.
Tema er dyrevelferden for sports- og familiedyr. Mange gode og interessante innspill og mye går igjen hos flere.
Blant annet:
– behov for økt kompetanse blant dyreholdere om dyrs behov og velferdsindikatorer
– veterinærmangel i distriktene
– etisk avl
– obligatorisk ID- merking
– ønske om tydeligere krav til hold av hest og større hundehold
– krav til sertifisering ved anskaffelse av selskapsdyr
– økte tilskudd til Mattilsynet for oppfølging av bekymringsmeldinger om kritikkverdig dyrehold
Johanne Sundby, leder i Etikk- og samfunnskomitéen i NHF holdt innlegg.
Vi følger opp med et skriftlig innspill som skal være klart innen 15.september 2023. Har du forslag til ting som bør spilles inn? Ta kontakt med leder i ESK på e-post: j.s.sundby@medisin.uio.no

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.