Tidenes inntektsløft for norsk idrett

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 27. Apr 2015

Norsk idrett tilføres 403 millioner kroner mer fra Norsk Tipping i 2015 enn i 2014, noe som også vil komme norske hundekjørerklubber tilsluttet NHF til gode.

De økte overføringene er et resultat av målbevisst arbeid gjennom NIF for å påvise behov for økte tildelinger til norsk idrett.
NHF vil i denne sammenheng peke på at den økningen man her ser i tilskudd først og fremst vil komme norske hundekjørerklubber til gode gjennom økt kontantstøtte direkte til klubbene i form av lokale aktivitetsmidler (LAM). Den samlede støtten i form av LAM midler til norske idrettslag i 2015 utgjør 294 millioner kroner. Dette er hele 85 millioner kroner mer enn i fjor – en økning på 40 prosent.
Dette stiller krav til våre medlemsklubber om å sørge for å søke LAM midler lokalt gjennom idrettsrådene i den enkelte kommune.
Når det gjelder sentrale midler som kanaliseres gjennom NHF, er det viktig å være klar over at store deler av økningene også nå er rettet mot barne- og ungdomsidrett slik at de klubbene som har aktiviteter for barn og ungdom, vil kunne påregne større økonomiske overføringer i form av post 3 midler enn i tidligere år.