Ny høring fra mattilsynet

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Jun 2015

Norges Hundekjørerforbund, som en av mange høringsmottakere, fikk følgende e-post fra Mattilsynet 1. juni 2015:

Hovedinnhold del 1

Sakstittel: Høring – forskrift om overgangsregler for forflytning av hunder, katter og ildere mellom Norge og EU Saksnr: 2015/85580
Melding om høring – forslag til forskrift om overgangsregler for forflytning av hunder, katter og ildere mellom Norge og EU

På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet forslag til forskrift om overgangsregler for forflytning av hunder, katter og ildere mellom Norge og EU på høring.

Forskriftsutkastet gir unntak fra kravet om helsesertifikat og klinisk undersøkelse når flere enn fem hunder, katter eller ildere forflyttes mellom Norge og EU for å delta i konkurranser, utstillinger eller idrettsarrangementer eller trening til slike arrangementer. Forskriften gjennomfører et unntak som finnes i nytt EU-regelverk som trådte i kraft i EU ved årsskiftet. Forskriftsutkastet sikrer også at hunder, katter og ildere fra EU kan komme til Norge med nye pass i påvente av at norsk regelverk blir harmonisert med EUs regelverk.

Høringsbrevet og forskriftsutkastet ligger på Mattilsynets hjemmeside: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/reise_med_og_innforsel_av_hund_katt_og_ilder_til_norge/overgangsregler_for_aa_ha_med_kjaeledyr_paa_reise_mellom_norge_og_eu.19320

Høringssvar sendes inn via samme side. Alle høringssvar vil bli offentliggjort. Høringsfrist 15. juni 2015
—–
Styret i Norges Hundekjørerforbund vil komme med et svar i denne høringen og har sendt den til forbundets lovutvalg samt alle klubber for at de skal kunne komme med sine innspill og bemerkninger innen 8. juni.
Dette er en EU-tilpasning av det norske regelverket. Mattilsynet legger opp til en overgangsordning i forkant av den EU-tilpasningen som innebærer at forflytning av mer enn 5 hunder etc. i konkurransesammenheng etc. blir liberalisert.