Aktivitetskalenderen er oppdatert

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 17. Jun 2015

Alle konkurranser som ble skrevet opp på listene ila tinghelgen er nå ført inn i arrangementskalenderen. Vær vennlig og sjekk at dato, tid og sted stemmer med deres arrangement.

Alle arrangementer som blir lagt inn i kalenderen blir samlet opp i en felles oversikt og sortert på dato. Konkurransene blir deretter sortert på de forskjellige grenene, og disse ligger i venstremenyen på arrangementssiden.

Alle arrangementer som terminfestes merkes med (TF) og deretter hvilke grener som skal avholdes. Forklaring av dette ligger også på arrangementssiden. Alle løpsinvitasjoner blir lagt ut på hvert enkelt arrangement når vi mottar disse. Link til arrangørens hjemmesider er også å finne på de forskjellige arrangementene.

Vi oppfordrer igjen alle klubber til å arrangere morsomme, enkle og åpne konkurranser både på barmark og på snø. Det er mange muligheter innenfor dagens regelverk.

Vi oppfordrer også til å terminfeste alle løp da dette vil sikre rettighetene til både arrangør og deltaker dersom det skulle oppstå  hendelser som må tas videre. Man er pliktet til å følge NHF’s løpsreglement og er også underlagt NHF’s lov og NIF’s lov.
Ved terminfesting er alle deltakere pålagt å løse lisens. Løses det sesonglisens vil dette være en forsikring som også gjelder under trening.

Når konkurranser terminfestes vil arrangøren få tildelt en TD (dommer) av NHF’s TD komite. Alle våre TD’er har godkjent TD utdanning gjennom forbundet. En TD kan også være behjelpelig ved forberedelser til konkurransen og kan fungere som en mentor for nye løpsarrangører. Det er også mulig å ønske seg en spesiell TD – ta isåfall kontakt med TD komiteen.

 

For å terminfeste deres løp sender dere mail til sled-dog@nif.idrett.no med følgende informasjon: Arrangør(klubb), tid, sted, dato, klasser/gren