Knut Myhre og Eilert Hesthagen ble tildelt NHF’s Hederstegn

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Jun 2015

På forbundstinget sist søndag ble to flotte representanter og pådriver for norsk hundekjøring tildelt NHF’s Hederstegn.

Hederstegnet kan tildeles for administrative og/eller idrettslige prestasjoner.Tildeles av enstemmig forbundsstyre etter innstilling fra styremedlemmer eller tilsluttede klubbers styrer.

Hederstegnet er forbundets merke utført i sølv og emalje.

I år har et enstemmig arbeidsutvalg innstilt overfor forbundsstyret at det bør utdeles to hederstegn på årets ting.

Innstillingen har deretter enstemmig blitt vedtatt av forbundsstyret.

 

Knut Myhre
Knut Myhre ble valgt inn som leder av Treningsutvalget (forløperen til TKN) i 1978.  Siden den gang har han hatt sentrale verv i forbundet som visepresident, Leder av Domsutvalget og til sist som leder av Lovutvalget.

Knut ble også i sin tid suspendert fra forbundet grunnet en litt livlig aktivitet på Kikut, en suspensjon som han fant så lite tilfredsstillende at han troppet opp hos daværendeIdrettspresident i håp om å få støtte derfra til å unngå suspensjonen.

Knut har det siste året hatt en grundig gjennomgang av alle våre regelverk og jobber nå for en samkjøring av disse. Dette er en meget tungt og stort arbeid og det settes meget stor pris på den jobben han gjør med dette.

 

Eilert Hesthagen
Eilert har hatt sammenhengende verv i NHF i 14 år. Han har spilt en sentral og aktiv rolle både i sitt lokale miljø gjennom klubbarbeid og aktiv deltakelse i arrangering av årlige tradisjonsrike sledehundløp.

Han har også markert seg som en faglig sterk og meget dyktig teknisk delegert og har gjennom årene både hatt ansvar for – og gjennomført kurs for TD’er i NHF.

Eilert har sittet i forbundsstyret i en årrekke, og han er en utrettelig TD, særlig på store løp som Femundløpet og Finnmarksløpet. Alle disse stedene gjør han en fabelaktig innsats.

I perioden 2001 til 2011 satt han først som varamedlem til styret, deretter nestleder av TD komiteen. I 2011 ble han valgt inn som styremedlem og leder i TD komiteen, og der har han sittet frem til i dag. Han har gjennom sitt trofaste oppmøte til samtlige styremøter – til tross for lang reisevei – bidratt aktivt og konstruktivt for idrettens fremme.

 

Vi retter en stor takk til begge to for alt de har bidratt med – og håper vi både ser og hører mer fra begge to i årene som kommer.