Pulk-klasser i EM

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 17. Nov 2015

NHF gleder seg til et EM som også har med pulk klasser

Vi vil henstille dere alle til å ta kontakt med nordisk utøvere fra Europa og Skandinavia som dere kjenner / er venner med på Facebook etc. for å gjøre det dere kan for å får de til start i pulk klassene. Dette vil jo også være en god «trening» for de som har planer om å være med i combined.

Vi henstiller klubbene, aktive og «gamle» nordisk utøvere å stille pulker til rådighet for utlån!

Kontakt NHF (sled-dog@nif.idrett.no ) om du/dere har en pulk til utlån!

Det trengs også flere frivillige til å hjelpe til ved arrangementet – så vi vil bli glad for ditt bidrag. Meld deg/dere som frivillige til NHF .

——————————————————

To all European Nordic Style athletes

There will be arranged pulka classes on Thursday 3rd March at the European Championship.
The organizers would like to have you as participants in these classes, and will be able to lend pulkas to those who do not have their own.
Pulka is the main Nordic Style class in Norway (and also Scandinavia) and probably the reason for their dominance in all classes. There has – over the years – been provided a lot of pulkas to European athletes, and hopefully we will see some of them at the European Championship 2016.

Please do not hesitate to enroll in the pulka class!