Viktige frister i desember

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 10. Des 2015

Det nærmer seg jul og da nærmer det seg også frister!

Siste frist for klubbene til å komme med innspill på utkast til strategiplanen er 14. desember.
Alle klubber fikk tilsendt utkastet på e-post 08.10.2015.
Hvis dette ikke har vært diskutert i deres klubb enda ber vi dere om gjøre dette snarest og komme med svar innen fristen.
Vi ønsker alle typer innspill. Husk at dette er et dokument som skal være grunnlaget for den retningen som hele norsk hundekjøring skal jobbe mot de neste 4 årene.
Strategiplanen skal vedtas på tinget i juni 2016.

Siste frist for klubbene til å rapportere på post 3 midler er 17. desember.
Alle klubber som har fått innvilget støtte via post 3 ordningen i 2015 må levere rapporter på tiltak innen fristen for å få ut midlene. Rapporter som kommer etter fristen vil ikke bli godkjent og klubber som ikke rapporterer vil få avkortning eller miste mulighet til midler i 2016.
Dersom tiltak har vært avlyst eller utsatt er det viktig at dere gir beskjed til oss snarest og senest innen fristen.
Klubber som skal avholde tiltak mellom 17. og 31. desember må også ta kontakt for å avklare dette.

For spørsmål rundt dette tar dere kontakt med lotte@sleddog.no