MUSHERS RUN THE RACE – VOLUNTEERS MAKE IT HAPPEN

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Des 2015

Frivillighet, tilhørighet og lykke

MUSH Synnfjell arrangeres i 2016 for fjerde år på rad Heller ikke denne gangen er det vanskelig å rekruttere frivillige. For det trengs mange folk til de ulike oppgavene som skal gjøres for at MUSH Synnfjell skal bli den folkefesten i Torpa som det er og som det skal være i åra som kommer.

Tekst skrevet av Eli Vogt Godager, hentet fra Mush Synnfjell sitt magasin. Gjengitt med tillatelse

Vi har oppgaver til alle. Store deler av året er det jobber som må gjøres. Det må ryddes på sjekkpunkt Fløytedammen så fort snøen har gått, løyper skal gås opp og etter hvert stikkes når snøen kommer. Økonomien skal sikres og søknader sendes. Det skal markedsføres og tusen detaljer skal planlegges. Kiosk-gruppa gjør en stor dugnadsinnats for at kiosken på sjekkpunkt Halden skal ha mat og drikke til store og små. Andre har sørget for ved og halm til både Fløytedammen og Halden.
Noen jobber med regnskap og sørger for at regninger blir betalt i tide. Og så fort det har kommer nok snø begynner scooterpatruljen sin jobb. Uten løyper intet MUSH Synnfjell. Om snøen laver ned har ikke disse folka særlig mye juleferie!

Selvsagt gjøres hoveddelen av den frivillige innsatsen i løpet av en hektisk helg som starter med kjøremøte fredag kveld og avsluttes med at siste kjærer kommer i mål litt utpå ettermiddagen søndag. Da har noen stått vakt i et løypekryss, noen har laget gryterett, noen har betjent kiosken, noen har holdt kaffen varm på Fløytedammen og noen har ansvar for å ta imot hunder og kjørere på de tre sjekkpunktene og noen har sørget for at det er mulig å følge med på status i løpet underveis. Opp mot et årsverk i frivillig arbeid blir det når vi summerer små og store oppgaver.

Hvorfor?
Enkel oppsummering av forskning på frivillig arbeid viser at folk ikke først og fremst drives av samvittighet. Folks motivasjon er at man faktisk opplever å få noe igjen for å bidra. Tilhørighet er noe av det viktigste for folk når det gjelder å delta i frivillig arbeids. Det handler om å skape noe sammen med andre. Opplevelsen av fellesskap med “flokken” som Per Fugelli kaller det er viktig for oss alle. Gjennom frivillig arbeid bygger vi våre nettverk og får venner. Fordi følelsen av fellesskap er så sterk gidder vi å gjøre også alle de kjedelige frivillige oppgavene.

Ikke bare MUSH Synnfjell
I Nordre Land og Torpa er det ikke bare rundt MUSH Synnfjell at det drives et stort frivillig arbeid. Gjennom hele året er aktiviteten stor i Torpa Idrettslag, det er allidrett,det er ski, det er fotball, det er klatring. Alt basert på frivillig arbeid som det meste av norsk breddeidrett. Slikt skaper tilhørighet.
Hver måned hele året lager Nordre Land kommune “Kulturkalender”, en liten trykksak som spres til alle husstander. “Kulturkalenderen” er et vitnesbyrd om omfattende frivillig arbeid. Det er husflidslag, det er dans og det er trim for eldre. Hvis du vil kan du delta på noe hver eneste dag året gjennom.

Lykke…
Undersøkelser viser også at å delta i frivillig arbeid bidrar til lykke. Slett ikke dårlig. “Vi vet at det er en sterk sammenheng mellom lykke og at det å arbeide som frivillig, både på samfunnsnivå og på individnivå, sier professor Ruut Veenhoven ved Erasmus University Roterdam i Nederland. – I samfunn hvis frivillig arbeid er vanligg, er den gjennomsnittlige borger lykkeligere enn i andre samfunn, selv om han eller hun ikke arbeider som frivillig selv.”*

Norge er på topp i frivillig innsats viser internasjonale undersøkelser. Dette er vi en del av i MUSH Synnfjell, i Torpa og i Nordre Land kommune. Den frivillige innsatsen representerer store verdier i form av dugnadstimer som er et bidrag i samfunnsmaskineriet. Dessverre kommer den salgs tall ikke til syne i budsjetter og regnskap. Men vi vet at det er der, og uten frivillighet stopper Norge.

Når vi vet at frivillighet betyr mye for opplevelsen av å høre til og til og med bidrar til lykke – Ja, da kan vi være enda stoltere av det løftet MUSH Synnfjell er!

Ny forskningsrapport
Tall fra ny forskning** om frivillighet i Norge viser at Norge fortsatt er verdensmester i frivillighet, og at den frivillige innsatsen øker:
– 61 % av befolkningen har gjort frivillig innsats for en frivillig organisasjon i løpet av de siste 12 månedene.
– Det frivillige arbeidet for organisasjonene tilsvarer nesten 150 000 årsverk i løpet av et år.
– Det er nå registrert over 100 000 frivillige organisasjiner i hele Norge.

Dette store frivillighetsarbeidet er MUSH Synnfjell en del av.

“MUSHERS RUN THE RACE – VOLUNTEERS MAKE IT HAPPEN” – Fra Iditarod

* http://forskning.no/fritid-psykologi-sosiale-relasjoner/2011/12/lykkelig-som-frivillig
** http://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2015/