DID – Drivers identification number

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Jan 2016

Alle som skal delta på vinterens Europamesterskap, både Femundløpet og på Savalen må ha DID nummer.
Dette nummeret er påkrevd av IFSS – det internasjonale hundekjørerforbundet og kostnaden ved å skaffe seg dette går via NHF til IFSS.

DID nummeret har flere funksjoner, blant annet:

  • Identifikasjon.  DID sikrer at utøveren identifiseres korrekt i alle situasjoner og løp, samt riktig skrivemåte av navn.  Det har vært tilfeller der utøvere var registrert som forskjellige personer (i World Cup), riktig skrivemåte og staving, – ikke alle har det samme alfabetet (kyryllisk alfabet f.eks).
  • Kontroll/godkjenning fra det nasjonale forbundet.  I og med at DID rekvireres fra utøvers nasjonale forbund kan det internasjonale miljøet bedre sikre at “bad guys” holdes utenfor sporten.  Om en utøver har historie med f.eks. dårlig oppførsel under løp (som har ført til offisiel reaksjon), tatt i doping eller ikke overholdt sine (økonomiske) forpliktelser (herunder medlemskap), kan det nasjonale forbund nekte utøveren  DID og dermed deltagelse i internasjonale løp.  IFSS og andre nasjonale forbund har ingen mulighet til å ha denne oversikten som det regnes med at de enkelte nasjonale forbundene bør ha.

Utøvere som skal representere andre land enn Norge under EM må derfor skaffe seg DID nummer via den aktuelle nasjonens forbund.

For norske utøvere som skal representere Norge tar dere kontakt med sled-dog@nif.idrett.no og oppgir navn, adresse, fødselsdato og klubbtilhørighet.
De som har løst inn sesonglisens for 15/16 kan benytte seg av det samme KID og kontonummer som da sesonglisensen ble betalt. Systemet vil da fange dette opp automatisk.

Beløpet er kr 260,-

Alle DID nummerene oppdateres 1 gang pr uke og listene ligger her (Betalte lisenser NHF m/DID nummer 2015-2016).