Påmelding og uttak til EM på Savalen

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Feb 2016

Her følger informasjon om påmelding til EM på Savalen 03. – 06. mars 2016.

Hovedleder for den norske troppen blir Lotte Friid Fladeby.

Sprint og mellomdistanse
Utøvere som ønsker å delta i sprint og mellomdistanse skal meldes på via Lotte på mail innen 14. februar.
Påmeldingen skal inneholde:
Klasse(r)
Navn
Fødselsdato
DID-nummer
Telefonnummer
Evt om spannet er RNB (Registrated Nordic Breed).

Det er søkt om utvidede kvoter med 5 norske deltakere i hver klasse. Hvis det er flere enn 5 som ønsker å delta vil TKS være ansvarlige for et uttak basert på resultater i denne sesongens terminfestede løp.
Når påmelding er utført og bekreftet av IFSS vil vi sende ut skjemaer til alle påmeldte utøvere som må fylles inn og returneres så fort som mulig. Disse skjemaene skal leveres samlet til arrangøren av laglederen før mesterskapet.

Nordisk stil
Utøvere som ønsker å delta i nordisk stil må stille på uttaksløp som er angitt av TKN. TKN vil ta ut et representasjonslag basert på resultater fra uttaksløpene. På grunn av avlysningen av NM sist helg, som også var et uttaksløp, har TKN kommet frem til følgende:

Melding fra TKN om Uttak 2016:

Vi har sett på alle mulige løsninger som skal gangne majoriteten ved uttaksløp. Vi vil derfor ikke arrangere uttaksløp samtidig som andre nordiske løp når denne sporten allerede lider av for lite deltagere. De som allerede har fått tilbud om å delta under EM er de som er medaljeforsvarere etter EM 2014 i Finland. De har uten uttaksløp, rett til å forsvare sin medalje. De har ikke uten videre rett til å få støtte, noe de evt får om de blir tatt ut. Vi håper fortsatt på å få utvidet kvote til EM. Vi har søkt om 5 kvinner, 5 herrer, 5 junior jenter og 5 junior gutter i alle øvelser. Dette har vi ikke fått innvilget enda. IFSS har gitt beskjed om at vi får vite dette etter påmeldingsfristen til EM har gått ut. Uttaket blir gjort 21/2. Da får utøvere en mail fra TKN.

Uttaksløpet i snørekjøring 20/1 går som planlagt. Vi prøver å få til et uttaksløp til i pulk, og gir umiddelbart beskjed så snart det kan bekreftes/avkreftes. Uavhengig vil vi som alle år tidligere benytte oss av muligheten til skjønn også i år. Ny beskjed kommer fortløpende! (Vi håper evt. da forståelse for at dette uttaksløpet da ikke er offentliggjort 30 dager i forveien.)

Utdrag nordisk reglemetRepresentasjonsoppgaver 14.3.1 Til representasjonsoppgaver taes løpere ut etter uttakningsløp. Alle uttakningsløp skal offentliggjøres min 30 dager i forveien. Ved alle uttakningsløp gjelder uttak etter poengsum.
1. plass 25 poeng
2. plass 20 poeng
3. plass 15 poeng
4. plass 12 poeng
5. plass 10 poeng
6. plass 8 poeng
7. plass 6 poeng
8. plass 4 poeng
9. plass 2 poeng  
10. plass 1 poeng
Dog kan skjønnsmessig uttak foretas av TKN. Det skal minimum arrangeres to uttaksløp før VM, EM og SOC samme sesong som mesterskapene arrangeres, dersom det er praktisk gjennomførbart. Uttatte løpere (ekvipasje) skal kunne disponere den hund man har kvalifisert seg med i mesterskap.

 

Kontaktinformasjon til Lotte Friid Fladeby:
E-post: lotte@sleddog.no
Telefonnummer: 21029816/48078459

Når det gjelder overnatting på Savalen er det lagt ut informasjon vedr. camping på arenaer på EM sin hjemmeside: www.em-2016.no