Enklere idrettslag 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Mar 2016

1. Alle klubber må avholde årsmøte 2016 innen 31. mars.
Etter en rask sjekk finner vi ut at 11 klubber har innkalt til årsmøte innen fristen og 1 klubb har allerede gjennomført årsmøte. Informasjon om dette kom ut i høst, men vi ser utfordringen med å få dette til midt i løpssesongen. Vi må dog følge de retningslinjer NIF gir oss, og dette vil derfor være en like stor utfordring for alle vinteridretter. Dersom dere ikke rekker å avholde årsmøte innen fristen må dere søke idrettskretsen om dispensasjon. 

2. Alle klubber må vedta ny lov etter den nye basislovnormen. Denne skal vedtas på årsmøte. Det ligger en mal til basislovnormen på NIF sin hjemmeside der dere enkelt kan fylle ut klubbens informasjon.

3. Rapportering av medlemsopplysninger skal gjøres innen 30. april.

NIF gjør oppmerksom på at dette er krav som følger av medlemskapet i NIF. Unnlater idrettslag å gjennomføre disse kravene så kan dette få konsekvenser for medlemskapet i NIF.

https://www.idrettsforbundet.no/…/viktige-frister-for-alle…/

Mye nyttig informasjon og veiledning er å finne her: ENKLERE IDRETTSLAG 2016