Olympiatoppstipend 2016/2017

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 25. Apr 2016

Onsdag 20. april søkte NHF om Olympiatoppstipend til våre beste utøvere. Videre følger saksgangen i forkant og vedtaket som ble fattet.

Forslag til vedtak
Styret i NHF har mottatt innstillingene fra både TKN og TKS og har, ut i fra deres konkrete poengberegning og individuelle vurderinger av utøverne (se vedlegg 1 og 2), satt opp følgende rangering av stipendutøvere som da innstilles til Olympiatoppen 20. april 2016:

  1. Carina Nilsen – B-stipend
  2. Eskil Knag – B-stipend
  3. Niklas Rogne – utviklingsstipend
  4. Julie Thue Holthe – utviklingsstipend
  5. Hanna Lyrek – utviklingsstipend
  6. Mikal Lillestu – utviklingsstipend
  7. Eira Aaseby – utviklingsstipend

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Begrunnelse: Rangeringen baserer seg på at de to første plassene går til seniorutøvere, som da er rangert iht. TKN sin innstilling. De fem neste plassene går til utviklingsstipend, for de utøvere under 24 år. Førstevalget her baserer seg på at det er to likeverdige kandidater fra hhv. TKN og TKS og at styret har valgt å innstille førstevalget fra TKS for å skape likestilling mellom slede og nordisk (B-stipend søkerne er kun fra nordisk).

Når det gjelder utvelgelsen av utøverne 5 og 6, har styret valgt å legge plasseringene fra internasjonale mesterskap til grunn.

Forslag til vedtak: Styret i NHF godkjenner ovennevnte rangering av utøvere til Olympiatoppstipend 2016.
NHFs kontor sender inn søknaden til Olympiatoppen, samt legger ut informasjon om dette sammen med TKenes innstillinger ut på forbundets hjemmeside.
Saken behandles på e-post 19.-20. april 2016.

Styrets behandling av Olympiatoppstipend-rangeringen ble behandlet på e-post i perioden 19. og 20. april.

Følgende vedtak ble fattet:
Vedtak: Styrets 7 medlemmer vedtok rangering av utøvere til OLT-stipend 2016, som sendes Olympiatoppen i dag.
Det ble også presisert fra presidenten, 1. visepresidenten og varamedlem til presidentskapet på generelt grunnlag at, det er svært uheldig at innstillingene fraviker rekkefølge iht poengberegningen.  Det er uheldig at man legger avgjørende vekt på skjønnsmessige kriterier fordi det er vanskelig å overprøve og fordi det skaper (unødvendig) uro i miljøet.

Vedlegg: