Post 3 utlysning 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Mai 2016

I dag ble post 3 utlysning for 2016 sendt til alle klubber og kretser

Det er viktig at alle som ønsker å søke om midler leser nøye gjennom utlysningsbrevet før utfylling av selve søknaden. Det er gjort noen endringer i år på type tiltak man kan søke om midler til, noen beløp er justert, samt innstramming på ønsket informasjon ved søknad.

Mangelfulle søknader innvilges ikke.

Det er i år viktig å merke seg følgende datoer:

  1. juni – søknadsfrist. Ingen søknader blir godkjent etter dette
  2. september – rapportfrist for alle tiltak gjennomført mellom 01.01.2016 og 01.08.2016. Ingen rapporter blir godkjent etter dette.
  3. desember – rapportfrist for alle tiltak gjennomført mellom 01.08. 2016 og 01.12.2016. Ingen rapporter blir godkjent etter dette.

Klubber som planlegger å gjennomføre tiltak etter 01.12 må særskilt informere om dette i sin søknad.
Legg disse datoene inn i kalenderen med en gang! Vi vil fortløpende omdisponere midler fra tiltak som ikke blir rapportert inn innen fristene.

Dere kan gjerne sende inn rapporter på tiltak som allerede er gjennomført samtidig som søknaden sendes.

Ta gjerne kontakt med Lotte på forbundskontoret hvis dere ønsker veiledning eller har spørsmål.
lotte@sleddog.no / 21029816 / 48078459

Vedlegg: