Tinget 2016 er vel i havn

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Jun 2016

13391411_1081131438646320_1722740069390815445_o (1)

Sist helg ble forbundstinget 2016 gjennomført på Gardermoen.

Birgitte Næss, May Helene Hetta, Maria Veggeland, Nicolas Morgan, Eirik Heggstad og Marianne Lund avbildet etter et vellykket miniseminar om hundevelferd

Det startet allerede fredag formiddag med et miniseminar om dyrevelferd i trekkhundsporten. Takket være utrolige flinke foredragsholdere og en meget engasjert forsamling ble dette en suksess. Fra Mattilsynet stilte Maria V.Veggeland, Eirik Heggstad og May Helene Hetta. De to sistnevnte har vært inspektører på henholdsvis Femundløpet og Finnmarksløpet. Birgitte Næss leverte et flott innlegg på vegne av hundekjørerne og Nicholas Morgan fra NHFs veterinærgruppe snakket erfarent og kyndig fra en løpsveterinærs ståsted. Tre stikkord som var gjengangere i innleggene ble så diskutert i grupper og forslag til tiltak for kvalitetsikring og forbedring ble presentert.
Ingen ting ble avsluttet, dette er bare begynnelsen på det vi håper kan bli et bra samarbeid fremover. Ulike innfallsvinkler har vi, men vi vil jo alle det beste for hundene våre. Takker spesielt Marianne Lund for den flotte jobben hun har gjort for å få i stand dette.
Deretter var det duket for en gjennomgang av arbeidet som er lagt ned med å se på ny organisasjonsstruktur sentralt i forbundet. Her ble det også tid til diskusjoner og gruppeoppgaver. Innspillene tas med i det videre arbeidet frem mot neste års ting.
En grundig gjennomgang av forbundets nye strategiplan som skulle vedtas på søndag ble også gjennomført. Arbeids- og tankeprosessen ble presentert og deltakerne fikk mulighet til å være med på å gjøre de siste justeringer og endringer før den ble presentert og vedtatt på tinget på søndag.
Fredag kveld gjennomførte TD-komiteen sin årlige samling med alle TD’ene. Et godt samlingspunkt for diskusjoner og erfaringsutveksling, samt gjennomgang av den nye konkurransereglementet som ble vedtatt på søndag.

 

Ella Aasheim Kjøsnes – Femund TK og Hanna Lyrek – Alta TK hadde et flott foredrag om hvordan det er å være junior i langdistanse.

Lørdag startet med et flott foredrag av juniorkjørerene Ella Aasheim Kjøsnes og Hanna Lyrek. De snakket om hvordan det er å være junior i langdistansesporten og viste mange fine bilder.
Deretter ble det kjørt en presentasjon av forbundets organisering, tilknytningen til idrettsforbundet, pengestrømmen i idretten, våre medlems-og aktivitetstall, støtteordninger og ikke minst den nye satsingen på klubbutvikling. Se presentasjonen her.
Så var det et nytt foredrag fra Jan Rune Paulsen med tittelen “Et blikk fra utsiden”. Han snakket om hvordan det er å være helt ny i idretten og miljøet. Han både utfordret og roste forsamlingen.
Det nye felles konkurransereglementet ble så presentert og gjennomgått før det var klart for fagmøter for teknisk komite nordisk og teknisk komite slede. Der ble det brukt mye tid på definisjoner og justeringer i det nye konkurransereglementet, samt økonomi og andre grenspesifikke saker.
Etter en god middag og sosialt samvær ble det første utkastet av en hel serie av filmer og opplæringsmateriell – Dog Power Movie – vist på storskjerm.

På søndag ble selve tinget gjennomført og utfallet i sakene som ble tatt opp her vil bli presentert i tingprotokollen når den er klar.
Nevner her noe av det som ble vedtatt og som det har vært mange spørsmål og diskusjoner rundt:

 • Aldersgrense på hund blir 18 mnd for alle grener og alle distanser
 • For å dele ut NM medaljer må det minimum være 3 deltakere i juniorklassene og 4 deltakere i seniorklassene i alle grener
 • Fra tinget i 2017 skal det bare være mulig med regelendring annethvert år
 • Forbundet har ny strategiplan frem til 2020. Les den HER
 • Vara til presidentskapet fjernes som posisjon i NHF

Utfallet av valget av de sentrale tillitsvalgte ble som følger:

 • President – Siri Barfod (ikke på valg)
 • 1.visepresident – Katrine Foss (gjenvalgt)
 • 2. visepresident – Roger Leegaard (ikke på valg)
 • Leder teknisk komite nordisk – Cathrine Spigseth (NY)
 • Nestleder i teknisk komite nordisk – Christina Holst Jensen (NY)
 • Leder teknisk komite slede – Stein Tage Domaas (gjenvalgt)
 • Nestleder teknisk komite slede – Kristian Sæther (ikke på valg)
 • Leder teknisk dommer komite  – Eilert Hesthagen (ikke på valg)
 • Nestleder i teknisk dommer komite – Vidar Kjelsberg (NY)
 • Leder i ungdomskomiteen – Martin Lune (NY)
 • Nestleder i ungdomskomiteen – Eira Aaseby (NY)

 

 

Vedlegg: