Ny strategiplan for NHF 2016 – 2020

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Jun 2016

På forbundstinget sist søndag ble den nye strategiplanen vedtatt. Denne planen skal gi hele forbundet en retning å jobbe etter i den kommende 4-års perioden og vil være et nyttig verktøy for å skape en sterk og felles identitet.

Vi har fått på plass en ny visjon, ny virksomhetside, definert de verdier vi skal etterleve og satt oss noen mål. Planen er bygget opp slik at både klubbene og forbundet sentralt må ta de nødvendige grep for at vi i fellesskap skal nå de målene som er satt.

Arbeidsprosessen med denne planen ble presentert på fredag før tinget og de siste justeringene på planen ble foretatt her. Presentasjonen i sin helhet finnes her (NB, noe av teksten i presentasjonen samsvarer ikke med planen som ble vedtatt etter diverse justeringer).

HER FINNER DU STRATEGIPLANEN SOM BLE VEDTATT

VÅR VISJON
Hundekjøring – samspill og glede

VÅR GRUNNTANKE/VIRKSOMHET
Idrett som fremmer hundevelferd og folkehelse – opplevelser mellom hund, mennesker og natur

VÅRE VERDIER
Engasjement

 • Vi skal skape engasjement gjennom positive tanker og framsnakk
 • Vi skal skape engasjement ved å utvikle idretten
 • Vi skal skape engasjement ved å tilrettelegge for initiativ og nytenkning
 • Vi skal skape engasjement ved å tilby et åpent og inkluderende fellesskap

Fellesskap

 • Vi skal stille opp for fellesskapet
 • Vi skal bygge vennskap med humor og samarbeid
 • Vi skal skape felles mål med likeverd for alle
 • Vi skal være lydhøre og tålmodige for hverandres meninger

Lojalitet

 • Vi skal vise tillitt og respekt
 • Vi skal stå for fellesskapets avgjørelser
 • Vi skal vise raushet og stille opp for hverandre
 • Vi skal holde ord

Hundevelferd

 • Vi skal ha hundevelferd i sentrum
 • Vi skal lytte til hundene og tilegne oss kunnskap om dem
 • Vi skal ta ansvar for hundene både på og utenfor arenaen, hver dag hele året

HOVEDMÅL FOR PERIODEN
Vårt øverste mål er at klubbene får best mulige vilkår til å drive aktivitet for alle

Vi skal legge stor vekt på hundevelferd

Vi skal fremme hundekjøring nasjonalt og internasjonalt

I perioden som planen skal gjelde er følgende tiltak prioritert

 1. Aktivitetsutvikling og breddeidrett
 2. Organisasjonsutvikling
 3. Hundevelferd
 4. Konkurranse og toppidrett

Vedlegg: