Ungdomskomiteens hederspris

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 30. Jun 2016

Petter Swift. Foto: Anki/Sjekkpunktet

Ungdomskomiteen i NHF har opprettet en hederspris og denne ble delt ut for første gang under tinget i år. Prisen skal gå til en person som har gjort seg bemerket i sitt arbeid med ungdom og junior og som på en positiv måte har bidratt til å utvikle denne viktige delen av vår idrett.

Her følger UK sin begrunnelsen for årets utdeling og navnet på den som fikk prisen:

Ungdomskomiteens hederspris 2016
Ungdomskomiteen ønsker å hedre de personer som gjør en innsats for junior- og ungdomsarbeidet til hundekjørersporten. Det har med bakgrunn i dette blitt opprettet en pris ved navn ungdomskomiteens hederspris.
Kriterier for å motta prisen er følgende:
– Bidratt til utvikling av sporten som gangner ungdoms- og junioridretten
– Gjort seg særlig bemerket på en positiv måte
– Nedlagt et arbeid som har fått en særlig konsekvens for junior og ungdom.

I år gis denne prisen til en person som oppfyller alle disse kriteriene. Personen har i en årrekke jobbet for og med ungdommen og utviklingen av juniorklasser i langdistanse. Han har jobbet mot sterke meninger og krefter. Han har stått for sin sak, noe som har ført til at det til vinteren vil bli arrangert juniorklasse i langdistanseløp for femte gang siden dette ble nedfelt i reglementet vårt. I tillegg har han jobbet for at juniorene som deltar skal sitte med den kunnskap det kreves for å kunne gjennomføre et langdistanseløp, og vært med på å legge grunnlaget for dagens Rookiekurs. Vi i ungdomskomiteen ser på dette som en veldig positiv utvikling som legger et godt grunnlag for fremtidens hundekjørere.
Vi har i år æren av å gi denne prisen til Petter Swift!

Vi gratulerer Petter med den fortjente hedersprisen og takker for alt det flotte arbeidet han har lagt ned!

Petter Swift. Foto: Anki/Sjekkpunktet