Nytt konkurransereglement er på plass – oppdatert!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Sep 2016

Hensikten med nytt felles reglement er:

 • 5 reglementer har blitt til ett
 • Å ha et gjennomarbeidet reglement som kan minske behovet for stadig endringer av de forskjellige reglementene.
 • Mest mulig felles regler for alle NHF sine grener, uten å minske hver gren sin egenhet
 • Man har fått likelydende tekst i alle grener for de generelle reglene
 • Nå er alder bestemt ut av definisjon, også for alle slededisiplinene med unntak av LD senior.
 • Reglementet har blitt et rent arrangør og konkurranse reglement. Man har fjernet alle andre «opplysninger»  som i stedet blir lagt ut i KR’er

De viktigste endringene i det nye reglementet er:

 • Minste alder for hund er 18 måneder uansett disiplin / distanse
 • Endring i NM programmet nordisk; del 3 utgått – 3-årig rullering
 • 6-spann er fjernet fra NM barmark samt en omrokkering på øvelsesprogrammet
 • Slått sammen og fjernet noen klasser fra NM programmet i sprint og mellomdistanse
 • Sledetrekket skal ha ventilering på minimum 600 cm2.*
 • Karenstid på 42 dager etter vaksinering mot kennelhoste, nasal vaksine (det er ikke et krav om vaksinering mot kennelhoste, men en anbefaling. Løpsarrangører kan velge å sette dette som krav)

* I de gamle reglementene var det kun sprint og mellomdistanse som var omfattet av kravet om ventilasjon i sledetrekket. Dette kravet har, av uviss grunn, falt bort for noen år siden. Behovet for ventilasjon er fremdeles like nødvendig og derfor ble det fra TDene foreslått at dette innføres igjen i reglene fra 2016. Behovet for ventilasjon i sledebaggen er like stort for alle tre disipliner i sledekjøring da hunder på sleden skal tildekkes og trenger derfor frisk luft inn.

Hele konkurransereglementet er å finne her

Vedlegg: