Tekstjustering NHFs felles kjørereglement

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Des 2016

TD-komiteen i Norges Hundekjørerforbund har fått styrebehandlet og godkjent to saker som gjelder det nye felles kjørereglementet som ble vedtatt på tinget 2016.

Den første gjelder tidsstraff på langdistanseløp (punkt 4.5.4 i reglementet).

Her ønsket TD-komiteen en justering av teksten i forhold til tidsstraffen.

Dagens tekst lyder som følger:
«Ved eventuell tidsstraff er følgende gjeldende:
LD – 4 timer, tas ut på første etterfølgende obligatoriske hvile»

Teksten ble endret til:
«Ved eventuell tidsstraff er følgende gjeldende:
LD – inntil 4 timer, tas ut på første etterfølgende obligatoriske hvile»

Begrunnelsen var at en 4 timers tidsstraff kunne virke unødvendig hard, og at intensjonen med tidsstraff var nok ikke for å straffe alle forseelser med strengeste straff.
Det må bli mer opp til TD/Jury å avgjøre straffen avhengig av alvorlighetsgraden på forseelsen iht. innledningen til punktet 4.5.4.

Justeringen er blitt gjort i reglementet, som dere finner på siden Om Forbundet – Lover og Regler.
Den andre saken gjelder punkt 7.3.2 – lufteluken i sledetrekket.

TD-komiteen vet at det er svært mange som har gjort, eller holder på å gjøre om sine trekk, for å tilfredsstille dette kravet.
Og de setter veldig pris på det arbeidet som mange allerede har gjort.
Men for å være fleksible kommende sesong, fikk de godkjent følgende:
For sesongen 2016-2017 vil TDene ikke stille krav til at lufteluken i sledetrekket skal være på plass.
Men for neste sesong (2017-2018) er det et krav og det vil bli gitt startnekt hvis det ikke er på plass da.
Denne informasjonen vil bli sendt alle klubber og TDer