Endring i lisenssystemet

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Mar 2017

På styremøte 20. mars 2017 ble det vedtatt en ny differensiering av engangslisensen.
Bakgrunnen for dette er et ønske om at det skapes flere og bedre lavterskeltilbud, og at systemet vi er en del av er i samsvar med dette ønsket. Med den nye ordningen åpnes det nå opp for lisensfritak på lavterskelarrangementer.

Definisjonen på et lavterskelarrangement har blitt gjort utifra deltakeravgiften. Alle konkurranser der deltakeravgiften er opp til kr 100,- har nå lisensfritak. For de aller fleste konkurransene som avholdes i dag vil dette derfor ikke medføre noen endring, men vi håper at dette kan være en katalysator for å få frem nye og spennende lavterskelarrangementer over hele landet. Vi har allerede fått signaler på at spennende ting er på gang!

Selv om det nå er et lisensfritak så KAN arrangøren velge å kreve inn engangslisens, og likeledes så KAN utøver velge å betale engangslisens hvis de ønsker dette.

For sesonglisens er det ikke gjort noen endringer og vi oppfordrer selvfølgelig til at flest mulig har dette fremfor engangslisens.

Videre presiseres det nå at de som er 13 år eller fyller 13 år i løpet av inneværende år skal betale lisens på vanlig måte. Dette gjelder både engangslisens og sesonglisens. Frem til det året man fyller 13 år er man automatisk dekket av NIFs barneidrettsforsikring.

Det presiseres også at en norsk hundekjørerlisens vil dekke eventuell skade som skjer på arrangementer i utlandet.

Les mer om lisens her