Rapport fra VKM

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 24. Mar 2017

NHF noterer seg at rapporten er kommet.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert risiko for svekket dyrehelse ved permanent utendørs oppstalling av hunder og ved deltagelse i sledehundløp. Vurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.  Mattilsynet skal bruke den som faglig grunnlag for tilsyn med hunder som bor ute, og ved fremtidige revisjoner av gjeldende retningslinjer for slikt hundehold.

Mattilsynet vil også bruke rapporten i tilsyn med sledehundløp.

NHF fikk mulighet til å komme med noen innspill til mandatet som allerede var utarbeidet av Mattilsynet, men med veldig knapp tidsfrist.  Henvendelsen kom i fellesferien.

Vi merker oss at en av konklusjonene er:
Utendørs oppstalling og deltagelse i sledehundløp kan være belastende for hunder, men det trengs mer dokumentasjon for å vurdere hvor stor risikoen er for svekket dyrevelferd.

I vår strategiplan er det lagt stor vekt på å ha fokus på hundevelferd.  Et av punktene NHF er opptatt av er å ligge i forkant av utviklingen.  NHF må derfor konsentrere sitt fokus på å benytte ekspertisen i miljøet vårt som gjelder hundevelferd og dokumentere mulig risiko ved utendørs oppstalling og deltagelse i sledehundløp og belyse de forhold som minsker risikoen.

Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til en stor dugnad på dette feltet, med innspill fra medlemmene og  fra miljøets veterinærer.

Les hele rapporten her (se pdf-fil i høremenyen)

Hilsen styret i NHF