Hundevelferdsutvalg i NHF

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 3. Apr 2017

Norges Hundekjørerforbund søker nå etter medlemmer til et nytt utvalg som skal jobbe eksplisitt med hundevelferd. Utvalget og dets gjeldende mandat er ikke formelt opprettet, men vil bli det så fort vi har fått inn aktuelle medlemmer. En viktig oppgave for utvalget blir å følge opp risikovurderingen som kom fra Vitenskapskomiteen for mattygghet (VKM) som omhandler velferd for sledehunder og hunder som bor ute. Les rapporten her.

NHF anser det som svært viktig at det kommer en høring fra sentralt hold i vårt system som setter hundekjøringens egenart i førersetet. I 2002 ble dagens retningslinjer for ansvarlig hold av trekkhunder vedtatt (justert i 2008), men vi ser at vi må følge opp dette området tettere i tiden som kommer.

I forbundets strategiplan 2016 – 2020 har hundevelferd fått et eget fokusområde i kapittel 3, og der står det også omtalt at NHF skal søke kompetanse og informasjon om hundevelferd samt være en aktiv høringspart.

Aktuelle kandidater bes om å ta kontakt med forbundskontoret v/Lotte Friid Fladeby (lotte@sleddog.no) for å melde sin interesse, samt skrive noen ord om sin bakgrunn. Styret vedtar utvalgets medlemmer. Frist for dette vil være torsdag 20. april.