Samordnet rapportering 2017

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Apr 2017

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund (NIF). Dette må gjøres innen 30. april 2017. Vi anbefaler at dette gjøres i god tid før fristen slik at det er lettere for oss å bidra ved behov for hjelp. Tallene som skal rapporteres inn er pr 31.12.2016.

Størrelsen betyr noe!
Det er viktig at all aktivitet i idrettslaget registreres. Idrettsforbundet, som Norges Hundekjørerforbund er en del av, er en medlemsorganisasjon. Her betyr størrelsen alt. Og med størrelse mener vi antall registrerte medlemmer og registrerte aktive i klubb.

Hvor mange vi er påvirker tildelingen av tilskudd – direkte til klubb og via særforbundet. Størrelse gir også politisk tyngde og gjennomslagskraft, noe som kommer godt med i våre møter med feks. Mattilsynet og andre aktører. Rapporteringen legger grunnlaget for hva Norges Hundekjørerforbund og dere som klubb kan få til av aktivitet i årene som kommer.

AKTIVE MEDLEMMER
For klubber i Norges Hundekjørerforbund er det viktig at registreringen gjøres innen våre TRE grener. Disse er: nordisk, barmark og slede – Husk å registrere alle BARN, UNGE og VOKSNE. Spesielt viktig er det å registrere aldersgruppene 6-19 år da disse gir størst økonomisk uttelling. Nordisk er slått sammen av det som tidligere var 2 forskjellige kategorier, Nordisk og Snørekjøring.

Husk også at medlemmer kan registreres på flere grener! Det vil si at alle som regelmessig deltar i idrettslagets aktiviteter, som trenere, ledere, lagledere og utøvere, skal registreres. Har man deltatt i flere grener, enten på trening eller konkurranse, så skal man registreres i hver enkelt gren. Et medlem i en trekkhundklubb som har deltatt i både nordisk, slede og barmark skal altså registreres på alle 3 kategorier.

Til informasjon så definerer Idrettsforbundet et aktiv medlem slik: Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren.

Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg omfattes også.

Det er med andre ord mye som kvalifiserer til et aktivt medlemskap i et idrettslag! Benytt sjansen til å få registrert alt dette slik at vi sammen kan få økt innflytelse, økte tilskudd og økt fremtidig aktivitet.

OBLIGATORISK FOR ALLE IDRETTSLAG

Rapporteringen til NIF er obligatorisk og gjelder alle idrettslag. Fristen for idrettsregistreringen er 30. april. NIF vil synkronisere opplysningene fra idrettslaget med Brønnøysundregistrene, slik at idrettslagene ikke behøver å melde inn nytt styre til Brønnøysundregistrene. Fra 2016 vil idrettslag som har en brutto omsetning under kr fem millioner kunne søke om momskompensasjon samtidig med idrettsregistreringen.

Hva skal registreres?
Den som gjør rapporteringen må ha egen profil i Min Idrett. Selve rapporteringen gjennomføres i KlubbAdmin. Mer informasjon om rapporteringen ligger her.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april 2017 via KlubbAdmin:

  1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.15. Videoveiledning finnes her.
  2. Svare på noen spørsmål om idrettslagets drift.
  3. Registrere navn og fødselsnummer på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2017.
  4. Se over/oppdatere idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.
  5. Ha klart fra sist årsmøte, en signert årsmøteprotokoll.

I et fleridrettslag skal gruppeansvarlig rapportere aktive medlemmer og svare på noen spørsmål, og oppdatere kontaktinfo om gruppen.

Søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester
Når idrettslaget er inne for å rapportere i KlubbAdmin så bør det samtidig søkes om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Velg egen arkfane som heter «Momskompensasjon» og følg instruksjonen videre.

Hva skjer hvis klubben ikke registrerer?
NIF gjør oppmerksom på at registreringen er et krav som følger av medlemskapet i NIF. Unnlater idrettslaget å gjennomføre disse kravene så kan dette få konsekvenser for medlemskapet i NIF.

Support
Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen, de er i hjelpemodus for å guide dere gjennom dette. Vil du heller snakke med oss på forbundskontoret så gjør gjerne det. Ta da kontakt med  lotte@sleddog.no /  21029816

Lykke til!