Nytt vedtak er fattet av juryen vedr. diskvalifikasjon av utøver i Femundløpet 2017

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 6. Apr 2017

Partene i saken, Inger-Marie Haaland, Norges Hundekjørerforbund og Femundløpet har i dag blitt meddelt juryens vedtak.

Juryen behandlet anken i møte 29.03.2017.

Juryens vedtak:
Jury for Femundløpet 2017 opprettholder sitt vedtak fattet i saken i juryens møte på Røros 14.02.2017

Til grunn for avgjørelsen ligger:

  • Juryen kan ikke se at det er fremkommet vesentlige nye momenter til saken etter intervju/samtale med Inger-Marie Haaland.
  • Juryen har tillitt til sjefveterinær for Femundløpet og den samlede kompetanse som veterinærkorpset innehar. Veterinærkorpset er den faglige instans som juryen må forholde seg til i denne saken.

Juryen tar til etterretning at det er anvist saksbehandlingsfeil der deltaker ikke ble innkalt til å forklare seg ved målgangen.