Forbundstinget 2017 er vel i havn

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Jun 2017

En innholdsrik helg på Gardermoen er nå over. Mange gode diskusjoner både i og utenfor salen er gjennomført. Lørdag formiddag ble det gjennomført et informasjonsmøte der hundevelferd var et stort og viktig tema. Vitenskapskomiteen, Mattilsynet og løpsveterinær holdt gode innlegg som danner grunnlaget for videre arbeid.

40 delegater fra 21 klubber var representert i tillegg til forbundets styre, sentrale komiteer og utvalg og andre inviterte ressurspersoner.

Forslaget om ny organisasjonsstruktur gikk ikke gjennom, men det ble stemt over mindre justeringer vedrørende sammensetningen av forbundsstyret som en overgangsordning til et nytt vedtak som skal foreligge til neste ting.

Det nye styret i NHF består nå av følgende medlemmer:
President: Siri Barfod – gjenvalgt
1. visepresident: Katrine Foss
2. visepresident: Johanne Sundby – ny
Leder TKS: Stein Tage Domaas
Leder TKN: Simen Enger – ny
Leder UK: Martin Corell – ny

Ikke medlem av forbundsstyret, men med møterett:
Leder ESK: Steinar Dagestad – ny (med møterett i styret)

Ikke medlem av forbundsstyret:
Leder TDK:
Marianne Lund – ny (uten møterett i styret – overgangsordning)

Det rettes en stor takk til våre tidligere styremedlemmer som ikke blir med videre, Roger Leegaard, Eilert Hesthagen og Martin Lunde.

Oversikt over alle nyvalgte komitemedlemmer kommer senere.

Tingprotokollen vil legges ut når den er klar.

Vi ønsker også å rette en stor takk til Bladet Hundekjøring som var tilstede og kjørte livestream hele helgen. Opptakene er å finne på deres youtube-kanal (klikkbar lenke).