Gradering av konkurranser

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 17. Aug 2017

Mål: Skape MER AKTIVITET som er ENKELT å arrangere.

Strategiplan 2016 – 2020: «Vi skal ha et økt konkurransetilbud og et forutsigbart løpsprogram»

Styret i NHF har nå vedtatt en helt ny graderingsordning av konkurranser.

Bakgrunn
Det er en stor etterspørsel etter lavterskelarrangementer, særlig på barmark. Klubber ønsker å arrangere, men når det kommer til stykke så trekker de seg på grunn av mange «krav i reglementet» eller de kaller det bare et lokalt «treningsløp» slik at de kan slippe f.eks lisenskrav og krav om tilstedeværende TD. Da er de heller ikke synlige på forbundets terminliste. Terminlista (også kalt aktivitetskalenderen på vår hjemmeside) er det alle «nybegynnere» og nysgjerrige sjekker. Når ting ikke ligger der er det derfor veldig lite synlig.

Vi ønsker å synliggjøre at terminlista ikke er synonymt med byråkrati og mange krav for enkle løp. Det er også en utfordring for TDK å skaffe TD’er på rappen til mange små arrangementer. Det som er vedtatt er å fjerne kravet til lisens og tilstedeværende TD på alle breddeløp (lavterskel). Disse kan være meget uformelle, men samtidig være synlige på forbundets terminliste ved at de pålegges å følge et minimumskrav til reglement. Ved å lage en offisiell graderingsordning vil også deltakerne få vite hvilke slags krav som stilles til arrangøren av de ulike løpene og hvilke krav som stilles til deltakelse.

Et breddeløp defineres utfra startkontigenten som ikke må overstige kr. 100,-. Alle konkurranser som har høyere startkontigent defineres som A-løp/vanlige løp og må forholde seg til hele konkurransereglementet.

Alle arrangører har et ansvar når det inviteres til en konkurranse, uansett om det er terminfestet eller ei. De har ansvar for ansvarlig gjennomføring, sikkerhet og hundevelferd. Det er synd for sporten som helhet når flere arrangører (klubber tilsluttet NHF) velger å ikke terminfeste for å slippe enkelte regler, for eksempel hjelm på barmark eller alder på hund. Hjelm er påbudt i konkurransereglementet av sikkerhetsmessige årsaker, og alder på hund er satt til minimum 12 mnd (snøreløping) og 18 mnd (alle øvelser utenom snøreløping) av hundevelferdsmessige hensyn.

Det er vedtatt en 3 delt gradering av våre løp som tydeliggjør hvilke krav som stilles for å delta og hvilke krav som stilles for å arrangere. Selv om det er fritak for lisens på B-løp (breddeløp) så vil forsikringsordningen gjelde dersom en utøver har lisens og skader seg på et slikt løp. Det er med andre ord frivillig å løse lisens. Et annet konkret forslag er at arrangøren kan kreve inn en engangslisens på kr 50,- i et lavterskelløp (startkontigent under kr. 100,-).

Se hele graderingsordningen her.

 

Vedlegg: