Uttak til VM barmark 2017

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Okt 2017

VM barmark 2017 – Polen 23. – 26. november

Hjemmeside: http://wch2017.mushing.pl/

Uttaksløp: NM 14. – 15. oktober 2017. Topp 3 i hver klasse blir automatisk kvalifisert til VM i den respektive klassen*.

Klasser i VM

INTERNASJONALT  
Årstall Alder 2018 Klasser i VM Forkortelse
1999 19 Canicross elite woman DCW
1999 19 Canicross elite men DCM
1999 19 Bikejoring elite woman DBW
1999 19 Bikejoring elite men DBM
1999 19 1-dog scooter women DSW1
1999 19 1-dog scooter men DSM1
1999 19 2-dog scooter DS2
1999 19 4-dog rig DR4
1999 19 6-dog rig DR6
1999 19 8-dog rig DR8
2004 14 Relay DR
1978 40 Canicross veteran women DCWV
1978 40 Canicross veteran men DCMV
1978 40 Bikejoring veteran women DBWV
1978 40 Bikejoring veteran men DBMV
2004/2000 14-18 Canicross junior women DCWJ
2004/2000 14-18 Canicross junior men DCMJ
2004/2000 14-18 1-dog scooter junior DS1J
2004/2000 14-18 4-dog rig junior DR4J
2002/2000 16-18 Bikejoring junior women DBWJ
2002/2000 16-18 Bikejoring junior men DBMJ

Det vil være egne RNB klasser i alle øvelsene utenom canicross.

*Det er en utfordring at aldersklassene er forskjellige nasjonalt og internasjonalt, men her kommer en oppsummering som viser de norske klassene vs. internasjonalt. Her gjelder det hvilket år man er født og hvilken alder man har 31.12.2018.

NASJONALT    
Årstall Alder 2018 Klasse Merknad ifht uttak til VM
2004/2002 14-16 G/P De som er født i 2004 og 2003 kan bli tatt ut til følgende klasser: DCMJ, DCWJ, DS1J, DR4J. De som er født i 2002 kan i tillegg tas ut til DBWJ, DBMJ
2001/1998 17-20 Junior De som er født i 2001 og 2000 kan bli tatt ut i alle juniorklasser. De som er født i 1999 og 1998 må opp i senior i VM
1999 19 Senior Kan delta i veteranklassene hvis man er født i 1978 eller tidligere
1968 50 Veteran


Slik oversikten viser så kan man kvalifisere seg til juniorklassene i VM dersom man er født mellom 2004 og 2000, og for å gjøre uttaket riktig for utøvere i G/P og junior i NM vil tidene sammenlignes i de 2 nivåene og det er de 3 beste tidene totalt i hver klasse som blir kvalifisert. De som er født i 1999 og 1998 kan velge å kjøre junior i NM, men må kjøre senior i VM. Her vil tidene sammenlignes med tidene i seniorklassen.

Eksempel: Hvis nummer 1 i juniorklassen er født i 1999 eller 1998 og ikke har bedre enn 4. beste tid i seniorklassen vil vedkommende ikke være kvalifisert, og vica verca. Det samme gjelder for gutt/pike og juniorklassen. Tidene vil sees under ett.

Vogn 6-spann er ikke en øvelse under NM, men vi kan ta ut utøvere til VM klassen hvis man deltar i 4 eller 8 spann på NM, men heller ønsker å kjøre 6-spann i VM.

Hvis man vil delta i veteranklassene i VM er det viktig at man gir beskjed i forkant av NM slik at vi vet hvem dette gjelder og kan ta hensyn til dette i uttaket.

Kvote

Norge har 3 ordinære plasser, pluss 3 RNB plasser i hver klasse. Vi kan melde på 2 ekstra i noen klasser dersom det er flere som ønsker å delta og som er kvalifisert (topp 5 i NM). Det er kun de 3 første på lista som har garantert plass frem til IFSS beslutter om vi får ekstra kvote etter påmeldingsfristen.

Vi kan melde på 3 RNB utøvere i hver klasse (utenom canicross). RNB utøvere må også kvalifisere seg gjennom NM. Der konkurrerer man i samme klasse som alle andre (A klasse), men vi ser på tidene og sammenligner med de andre RNB kjørerne i samme klasse. Det er derfor viktig at dere opplyser arrangør ved påmelding om at dere kjører RNB slik at dette blir markert i resultatlista.

Hvis du ikke deltar på NM pga sykdom/skade, kan du få en plass i troppen dersom det er ledig plass innenfor kvota etter uttaket og du kan vise til topp 4 internasjonale resultater (EM/VM/W-cup) eller topp 3 NM resultat innenfor det siste året (både snø og barmark).

Det vil være et møte umiddelbart etter premieutdelingen søndag 15. oktober på Elverum for alle som er kvalifisert/ønsker å være med til VM der det kommer mer informasjon.

Alle utøvere gis en frist på 3 dager etter NM til å bekrefte sin plass. Hvis bekreftelse ikke kommer innen 3 dager vil nestemann på lista rykke opp og må bekrefte plassen umiddelbart. Dette vil pågå helt til alle som ligger innenfor 15% av gjennomsnitttiden av pallplassene i NM** er forespurt. Gi helst beskjed på forhånd til lotte@sleddog.no slik at vi har en pekepinn på interessen. Utøvere som gjør det bra i NM, men som vet at de ikke vil til VM bes om å gi beskjed umiddelbart etter NM slik at denne prosessen går så raskt som mulig.

** Dersom det kun er 3 deltakere med i en klasse/3 RNB utøvere med i en klasse regnes 15% ut fra den beste tiden og ikke gjennomsnittstiden til alle 3.

Annet

Det er et krav at alle utøvere må gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver for å delta i internasjonale mesterskap. Følg denne lenken: http://www.renutover.no/ og send diplomet etter gjennomføring til lotte@sleddog.no. Utøvere som ikke har gjennomført dette vil ikke bli meldt på til VM. Utøvere som ikke har DID nummer må også fikse dette før påmelding. Dette koster 260 kr og betales til NHF. I tillegg må man ha sesonglisens. NHF dekker startkontigenten til 3 utøvere i hver klasse. Dersom du er kvalifisert og meldt på i en klasse, men ikke stiller, må du dekke startkontigenten selv.

Dersom en utøver blir tatt ut til flere klasser er det veldig viktig at vedkommende bestemmer seg for om han/hun skal delta i alle klassene i VM eller ikke FØR påmelding til VM slik at kvoteplasser ikke blir fylt opp av utøvere som velger å ikke stille allikevel.

Reisestøtte fordeler barmarksutvalget når påmeldingen er gjennomført.

Lagleder

Lotte Friid Fladeby vil være lagleder under mesterskapet. Hun vil være på Elverum søndag 15. oktober. Lørdag 14. oktober vil Katrine Foss, 1. visepresident i NHF, være tilgjengelig for spørsmål vedrørende uttaket og mesterskapet. Det er holdt av en del hotellrom på Hotel Łężeczki som ligger ca 25 minutter unna stadion. De som ønsker å bo der må gi beskjed i forbindelse med uttaket. Det er lov med hund på rommet.