Mattilsynets tilsynsprosjekt 2018

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 11. Okt 2017

Onsdag 30. august deltok NHF v/ Steinar Dagestad (leder i etikk og samfunnskomiteen) og Lotte Friid Fladeby (generalsekretær) på Mattilsynets oppstartsmøte for Nasjonalt tilsynsprosjekt 2018. Andre aktører på møtet var Norsk Kennelklubb, Norsk Siberian Husky klubb, Norges Bondelag, Norges Jeger og Fiskeforbund og NOAH.

Alle aktører fikk mulighet til å komme med innspill og avklaringer, og dialogen på møtet var god og nyttig.

Det jobbes nå med å konkretisere og utvikle prosjektet slik at Mattilsynet får satt i gang i januar 2018. Tilsynsperioden vil være fra 1. januar 2018 til 31.desember 2018. Resultatene blir presentert i april 2019.

Mattilsynet vil finne ut om hunder som bor ute har det godt og de vil følge opp eventuelle hundehold hvor det er behov for forbedringer. Fokuset vil være tilsyn og stell, oppstalling og aktivisering.

Alle hunder som må forholde seg til klimaet utendørs har de samme grunnleggende behovene for mulighet til å søke ly som er tilpasset dem, skygge på varme dager, tilstrekkelig fôr og vann og trygge omgivelser. Andre faktorer som jevnlige helsekontroller, regelmessig mosjon, stimulerende aktiviteter og sosialisering med andre hunder og mennesker er også viktig for hunder som bor ute.

Trekkhundhold vil prioriteres, men prosjektet vil også inkludere andre typer hunder, av alle raser, som oppholder seg ute hele, eller store deler, av døgnet. Det er en ambisjon om å føre omkring 800 tilsyn i hele Norge.

Prosjektet vil også bidra til at Mattilsynet får bedre kunnskap om denne typen hundehold og at de blir mer enhetlige i måten de fører tilsyn på.

Mer informasjon om prosjektet vil komme nærmere jul.

NHF ønsker prosjektet velkommen.