Ventilasjon i sledetrekk

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Okt 2017

NHF mottar en del henvendelser om utforming og plassering av obligatorisk ventilasjonsluke i sledetrekket ifm regel 7.3.2 Sleden skal være utstyrt med brems, frontbøyle, snøanker og sledetrekk. Sledetrekket skal ha ventilering på minimum 600 cm2.

NHF har i sin tid valgt å følge ESDRAs formulering for lufteluke med krav om åpning på 600 cm2. Det finnes ingen instruks på hvor luken(e) skal plasseres. 

Ventilasjonsluke er et krav internasjonalt, men heller ikke IFSS har en regel om hvor nøyaktig luken(e) skal være. Da mange sledekjørere konkurrerer i både inn-og utland, er det greit at NHF legger seg på samme linje som IFSS med valgfri plassering av luken(e).

Hvorfor krav om ventilasjonsluke – kan man ikke bare trekke ned glidelåsen?
Fra kapittel 5: Felles arrangementsreglement
Punkt 5.5 Behandling av hunder
5.5.3 I slede-disiplinene skal hunder som skades eller blir syke, eller som utøveren av andre grunner vil ta ut av spannet, fraktes på sleden. I nordisk stil og barmark må utøveren bryte.
Videre sier reglene at 7.3.1 Sleden skal være i stand til å bære utøveren, og minst en hund på forsvarlig måte under sledetrekket og alt nødvendig påkrevet utstyr.

Kravet om at hundene skal ned i sleden og glidelåsen igjen er for å sikre trygg transport av hunden. Ligger hunden nede i baggen, hindrer man at hunden f.eks hopper ut eller har bein stikkende ut på siden. Når trekket skal være igjen, må det være luft nede i baggen.

Det ble stilt forslag om fjerning av kravet på Tinget i 2017 med ulike løsninger foreslått, men forslaget ble nedstemt. Tinget har derfor bestemt at kravet om ventilering i sledetrekket fortsatt er gjeldende for alle slededisipliner.

– TDK
v/Marianne Lund
Leder