Vil du bidra?

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Nov 2017

Vi er i en prosess der vi skal opprette og videreføre noen utvalg for å løse diverse oppgaver. Her inviterer vi bredt ut slik at de som har tid/lyst/mulighet til å bidra kan få lov til dette. Utvalgene skal jobbe med konkrete oppgaver og vil også bestå av medlemmer fra styret og eksisterende utvalg og komiteer i NHF. 2 av utvalgene er ikke formelt opprettet enda, men vil bli det på styremøtet 13. november.

Organisasjonsutvalg: ledes av NHF’s president Siri Barfod. Utvalget skal jobbe med strukturendring/modernisering av NHF sentralt.

Sponsorutvalg (ikke formelt opprettet enda): ledes av NHF’s 2. visepresident Johanne Sundby. Utvalget skal jobbe med å styrke merkevaren til NHF og knytte til seg samarbeidspartnere.

NM 2018 utvalg (ikke formelt opprettet enda): ledes av NHF’s 1. visepresident Katrine Foss. Utvalget skal jobbe med det nye konseptet “NM uka” som er et felles NM arrangement for mange idretter i samarbeid med NRK. Dette er i første omgang snakk om NM barmark for vår del som (hvis vi kommer med) skal avholdes i Stavanger i august 2018.

Hvis noe av dette ser interessant ut for deg så sender du en e-post til lotte@sleddog.no med litt informasjon om deg selv og hvorfor du vil bidra.