Elektronisk medlemsregistrering

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 6. Des 2017

Alle idrettslag skulle innen 1. januar 2017 tatt i bruk et godkjent elektronisk medlemssystem. Bakgrunnen for kravet er at norsk idrett skal telle et korrekt antall medlemmer, ikke medlemskap.

Av våre 63 klubber er 49 klubber nå over på KlubbAdmin. Vi vet at det har vært lagt ned mye jobb ute i klubbene for å komme i gang, men de klubbene som nå er fult oppe og går i KlubbAdmin kan (forhåpentligvis) forvente seg en enklere idrettshverdag i fremtiden. De klubbene vil blant annet få gjennomført Samordnet Rapportering mye raskere enn klubbene som ikke er i gang enda.

Neste steg i prosessen er at vi som jobber administrativt i NHF også vil få tilgang til å se hele medlemsdatabasen. Da kan vi kontinuerlig gå inn å hente ut statistikk på medlemstall.
Ved kjøp av sesongslisens og microchip er det krav om klubbmedlemsskap. I dag har vi ingen enkel kontrollmulighet til å sjekke opp om utøvere har betalt medlemskontingent til klubbene de oppgir.

Godkjente elektroniske medlemssystemer

Dette er systemer som kommuniserer med norsk idretts database og er godkjent av Norges Idrettsforbund (NIF). NIF har et eget godkjent system, kalt KlubbAdmin. Dette er utarbeidet i samarbeid med idrettslag, og er helt gratis for idrettslag å benytte seg av. Det finnes også andre medlemssystemer, og liste med godkjente systemer finnes her.

Har din klubb et annet system enn de godkjente fra NIF? Da kan NIF IT hjelpe til med å eksportere data over til KlubbAdmin.

Fordelen for idrettslag med å ta et godkjent medlemssystem i bruk er:

  • Enkel oversikt over medlemmene i klubben
  • Medlemmene kan selv vedlikeholde opplysningene om seg selv eller sine barn (Min Idrett)
  • Enkel fakturaløsning med mulighet, både for KID-betaling og onlinebetaling

Fordelene med KlubbAdmin

  • Gratis for idrettslag
  • Integrert med idrettens øvrige systemer
  • Enkel innmelding/utmelding for medlemmene via Min idrett
  • Integrert mot idrettens nasjonale medlemsregister
  • Håndterer Samordnet Rapportering ( den nye idrettsregistreringen)

 

Gratis support

Lurer dere på hvordan dere kan komme i gang, ta kontakt med NIF IT support eller prøv telefon: 03615. Her er det gratis support kl. 0800-2000 på hverdager.