Informasjon om tilsynsprosjektet 2018

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Jan 2018

Her følger informasjon direkte fra Mattilsynet


Mattilsynets tilsynsprosjekt 2018, Hunder som bor ute
 

Prosjektet kjøres som planlagt
Budsjettsituasjonen i Mattilsynet før jul gjorde framtiden usikker for prosjektet. Nå er det avklart. Prosjektet kjøres som planlagt, men ambisjonene når det gjelder antall tilsyn er justert noe. Målet er tilsyn med 600 hundehold hvor hundene tilbringer hele eller store deler av døgnet ute. Trekkhunder prioriteres, men andre typer hunder som stalles opp på denne måten vil også kunne få besøk av oss.

 

Vi ønsker å gi informasjon om forventningene vi har til deg som hundeholder
I forbindelse med at prosjektet kjøres i gang, ønsker vi å gi informasjon til deg som kan bli berørt av tilsynene, om hva vi kommer til å legge vekt på.
I korte trekk er tilsyn og stell, egnethet til å bo ute, oppstalling, og aktivisering det viktigste. Oppfølgingen av hver enkelt hund er utgangspunktet vårt når vi drar på tilsyn.

 

I prosjektet legger vi stor vekt på den enkelte hundens helse og velferd
Som hundeholder er du ansvarlig for hundens helse og velferd. Skader og sykdom skal du kunne oppdage gjennom det daglige stellet. I tillegg er det viktig å ta en grundigere sjekk av hunden hver uke. En ukentlig sjekk av holdet til hunden vil fortelle deg om fôringen er riktig. Husk å sjekke tenner. Tannskader er som oftest smertefulle og bør følges opp av veterinær. Vi vil også legge vekt på at veterinær brukes når det er behov for det.
Vaksinering og parasittbehandling er viktig for å forebygge sykdom hos hunden. Spesielt i store hundehold er smittepresset stort.

 

Er hunden egnet til å bo ute og har den hundehus som er tilpasset den?
Det er stor variasjon i pelskvaliteten hos hundene som brukes som trekkhunder. Dette gjør at vi legger vekt på hundens egnethet til å bo ute, uten oppvarmet oppholdsrom. Veilederen for hold av hund utendørs er godt kjent og gir retningslinjer for disse vurderingene. Der står det blant annet hvilke hunder som er egnet til å bo ute og hvilke type hunder som trenger isolert hundehus.

Forutsetningene en hund har for å bo ute kan endre seg gjennom livet til hunden. Sykdom og skade, vekttap og alderdom er ting som kan påvirke hvor godt en hund tolererer kulde. Dette må du som hundeeier vurdere for hver enkelt hund du har, og tilpasse oppstallingen etter det. Tisper med valper og valper under 6 mnd, skal ha tilgang til oppvarmet oppholdsrom på vinteren. For at hunden skal kunne hvile, holde varmen og trives er det også viktig at den har tilgang til en tørr, ren og myk liggeplass, hele året.

 

En hund trenger aktivisering og mosjon året rundt
Hunder har behov for daglig aktivisering og jevnlig mosjon for å trives.
Å løpe løs på et egnet område, gå tur, trening (trekk, jakt, gjeting), oppleve nye miljøer, sosial omgang med andre hunder, lydighetstrening, søke etter godbiter, gnage på kjøttbein eller være inne i bolig sammen med folk, er eksempler på stimulerende aktiviteter.
Det vil normalt være nødvendig å koble en hund løs fra oppbinding eller ta den ut av hundegården, hver dag, for å tilby nok stimulerende aktivitet. Hunder som står oppbundet, skal kobles fra oppbindingen i minst 10 timer per uke, fordelt på flere ganger i uka, helst daglig. Husk at også fri bevegelse er viktig for hundens trivsel og fysiske utvikling.

Kravet om stimulerende aktiviteter gjelder hele året, ikke bare i treningssesongen/jaktsesongen.

 

Vann er viktig!
Det er ikke god dyrevelferd å være tørst. Vi ber derfor inspektørene vurdere om hunden får nok vann. Veilederen om hold av hund utendørs sier at hundene skal få vann minst 2 ganger daglig. Det er viktig å huske på at dette er et minimumskrav som er satt av praktiske grunner, fordi vann fryser i kalde perioder.

Skal du holde deg på minimumskravet, forutsetter det at mengden vann hunden får tildelt er tilpasset den og at den faktisk får det i seg. Stress og velting av vann og matskåler kan påvirke dette. I varmt vær bør hunden ha tilgang på drikkevann hele tiden.

 

Mottaker av biprodukter skal være registrert hos Mattilsynet
Slakteavfall (animalske biprodukter) er god hundemat, dersom det oppbevares fryst eller kjølig, og det er god hygiene i forbindelse med fôring. Du som mottar slakteavfall skal være registrert hos Mattilsynet. Det er også krav til transport og sporbarhet av slakteavfallet. Er dette aktuelt for ditt hundehold, vil vi gi deg veiledningen du trenger.


Har du spørsmål? Ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn på tlf: 22 40 00 00.

Vi ser frem til en hyggelig hundeprat med deg når vi kommer på tilsynsbesøk!