Samordnet rapportering 2018

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Apr 2018

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund (NIF). Dette må gjøres innen 30. april 2018. Vi anbefaler at dette gjøres i god tid før fristen slik at det er lettere for oss å bidra ved behov for hjelp. Tallene som skal rapporteres inn er pr 31.12.2017.

Størrelsen betyr noe!

Idrettsforbundet, som Norges Hundekjørerforbund er en del av, er en medlemsorganisasjon. Her betyr størrelsen alt. Og med størrelse mener vi antall registrerte medlemmer og registrerte aktive i klubb.

Hvor mange vi er påvirker tildelingen av tilskudd – direkte til klubb og til særforbundet. Størrelse gir også politisk tyngde og gjennomslagskraft, noe som kommer godt med i våre møter med feks. Mattilsynet og andre aktører. Rapporteringen legger grunnlaget for hva Norges Hundekjørerforbund og våre klubber kan få til av aktivitet i årene som kommer.

Tildelte midler fra NIF til NHF sentralt utgjør ca 70% av forbundets inntekter. Det betyr at vi er helt avhengig av at klubbene opprettholder, og helst øker sine medlems- og aktivitetstall.

NHF er det eneste samlende organet for norsk hundekjøring.

AKTIVE MEDLEMMER

For klubber i Norges Hundekjørerforbund er det viktig at registreringen gjøres innen våre TRE grener. Disse er: nordisk, barmark og slede. Husk å registrere alle BARN, UNGE og VOKSNE. Spesielt viktig er det å registrere aldersgruppene 6-19 år da disse gir størst økonomisk uttelling.

Vekttallene for de ulike aldersinndelingene er følgende:
0-12 år = 4
13-19 år =6
20-25 år =1
26 + = 0
Funksjonshemmede utøvere = 10

Dette betyr at NHF og dere som klubb får mer penger pr barn og ungdom enn voksne. Funksjonshemmede utøvere gir igjen en enda større utbetaling.

Så hva betyr dette? Jo, det betyr at det er uhyre viktig at klubbene registrerer alle barn og ungdom som er medlem i klubben. Flere unge utøvere er aktive i flere grener, og da er det viktig at de registreres som aktive i flere grener også.

F.eks: Per Nordmann på 15 år driver med både slede, nordisk og barmark, han skal da registreres som aktiv 3 ganger. Kari Nordmann driver med slede og barmark, hun skal registreres 2 ganger. Inga Nordmann driver med slede, hun skal registreres 1 gang.

Hva er et aktivt medlem? Det er alle som regelmessig deltar i idrettslagets aktiviteter, som trenere, ledere, styremedlemmer, lagledere og utøvere. Utøverne kan registreres på flere aktiviteter.

Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere, styremedlemmer og andre som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg omfattes også.

Det er med andre ord mye som kvalifiserer til et aktivt medlemskap i et idrettslag! Benytt sjansen til å få registrert alt dette slik at vi sammen kan få økt innflytelse, økte tilskudd og økt fremtidig aktivitet.

I fjor ble følgende aktivitetstall registrert:
– Nordisk stil – 773 aktive
– Barmark – 585 aktive
– Slede – 1350 aktive

OBLIGATORISK FOR ALLE IDRETTSLAG

Rapporteringen til NIF er obligatorisk og gjelder alle idrettslag. Fristen for idrettsregistreringen er 30. april. NIF vil synkronisere opplysningene fra idrettslaget med Brønnøysundregistrene, slik at idrettslagene ikke behøver å melde inn nytt styre til Brønnøysundregistrene. Fra 2016 vil idrettslag som har en brutto omsetning under kr fem millioner kunne søke om momskompensasjon samtidig med idrettsregistreringen.

Hva skal registreres?
Den som gjør rapporteringen må ha egen profil i Min Idrett. Selve rapporteringen gjennomføres i KlubbAdmin. Mer informasjon om rapporteringen ligger her.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april 2018 via KlubbAdmin:

  1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.17.
  2. Svare på noen spørsmål om idrettslagets drift.
  3. Registrere navn og fødselsnummer på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2017.
  4. Se over/oppdatere idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.
  5. Ha klart fra sist årsmøte, en signert årsmøteprotokoll.

I et fleridrettslag skal gruppeansvarlig rapportere aktive medlemmer og svare på noen spørsmål, og oppdatere kontaktinfo om gruppen.

Søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester

Når idrettslaget er inne for å rapportere i KlubbAdmin så bør det samtidig søkes om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Velg egen arkfane som heter «Momskompensasjon» og følg instruksjonen videre.

Hva skjer hvis klubben ikke registrerer?

Registreringen er et krav som følger av medlemskapet i NIF. Klubber som ikke gjennomfører rapporteringen blir satt som passive og vil miste økonomisk støtte og kan få inndratt scooterløyve og andre fordeler gitt av kommune eller andre aktører.

Support

Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen, de er i hjelpemodus for å guide dere gjennom dette. Vil du heller snakke med oss på forbundskontoret så gjør gjerne det. Ta da kontakt med  lotte@sleddog.no /  21029816

Lykke til!