Forbundstinget 2018 er gjennomført

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 3. Jun 2018

Denne helgen ble forbundstinget gjennomført på Lillestrøm.

Dag Broch fra N70 Trekkhundklubb delte erfaringer fra Bergebyløpet og snakket om hvordan de har klart å skape entusiasme og «drive» med få frivillige ressurser.

Magasinet hundekjøring har kjørt livestream hele helgen via deres facebookside. Se alle opptakene her

Lørdag ble det avholdt to meget nyttige seminarer. Vi skal lage en oppsummering av dette og sende til klubbene. Temaene var arrangørkompetanse og rekruttering.

Søndag morgen ble det gjennomført et klubbseminar før tingforhandlingene.

37 stemmeberettigede representanter var tilstede og her følger en kort oppsummering av noen av sakene som ble vedtatt:

 • Justert budsjett 2018
 • Budsjett 2019
 • Ny organisasjonsstruktur som skal tas i bruk etter tinget i 2019. Hovedtrekkene fra vedtaket er at styret skal bestå av president, 1. visepresident, 2. visepresident og 4 styremedlemmer som velges inn med et dedikert ansvar for TKN, TKS, TKB (ny barmarkskomité ) og UK. I tillegg skal det velges leder av disse komiteene. Denne endringen gjør at komiteledere ikke lenger vil sitte i styret, men få et styremedlem over seg med et dedikert ansvar. Den vedtatte organisasjonsmodellen ser slik ut:

Det ble også gjennomført valg av nytt styret, og valgkomiteens innstilling gikk gjennom. Valget ble gjennomført etter den “gamle” modellen og styret i NHF består nå av følgende personer:

 • President: Siri Barfod – Ikke på valg
 • 1. visepresident: Emil Inauen – Ny
 • 2. visepresident: Hernan Maquieira – Ny
 • Leder TKN: Simen Enger – Ikke på valg
 • Leder TKS: Kristian Sæther – Ny
 • Leder UK: Ronja Leegaard – Ny

Det ble også valgt inn nye medlemmer til barmarksutvalget som blir et interimstyret frem til de formelt velges på tinget i 2019. Det nye barmarksutvalget består nå av:

 • Leder: Terje Hoel – Ny
 • Nestleder: Arild Jørgensen – Ny
 • Medlem: Laila Leegaard – Ny
 • Medlem: Veronika Strand (ikke forespurt, men satt i det forrige barmarksutvalget)

TKS:

 • Nestleder: Frode Haugan – Ny
 • Medlem: Eline Lihagen – Ny
 • Medlem: Marit Ånes – ikke på valg
 • Medlem: Einar Sand Semmingsen – Ny

TKN:

 • Nestleder: Ann Kristin Midtlien – Gjenvalg
 • Medlem: Robert Corell – Gjenvalg
 • Medlem: Karoline Øksnevad – Ikke på valg

UK:

 • Nestleder: Pinja Korpela – Ny
 • Medlem: Eira Aaseby – Gjenvalg
 • Medlem: Jørgen Stølan-Thoresen – Gjenvalg
 • Medlem: Truls Johansen – Ny

ESK:

 • Leder: Steinar Dagestad – Ikke på valg
 • Nestleder: Snorre Næss – Ikke på valg
 • Medlem: Kjerstin Iversen – Ny
 • Medlem: Joakim Varvin: Ny
 • Medlem: Kari Jæger – Gjenvalg

TDK:

 • Leder: Marianne Lund – Gjenvalg
 • Nestleder: Steinar Johansen – Ny

Fullstendig liste over valgte representanter kommer senere.

Vi takker alle som var tilstede for to hyggelige og innholdsrike dager. Vi håper representantene sitter igjen med inspirasjon, økt kunnskap og nye bekjentskaper. Takk for i år!