Uttak til EM barmark 2018

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 24. Aug 2018

EM barmark 2018 – Nybro, Sverige.
24.-28. oktober

Hjemmeside: http://ech2018.se/

Uttaksløp: NM 09. september (snøreløping) og NM 06.-07. oktober (sykkel, sparkesykkel og vogn). Topp 3 i hver klasse blir automatisk kvalifisert til EM i den respektive klassen.

Klasser i EM

INTERNASJONALT
Årstall Alder 2019 Klasser i VM Forkortelse
2000 19 Canicross elite woman DCW
2000 19 Canicross elite men DCM
2000 19 Bikejoring elite woman DBW
2000 19 Bikejoring elite men DBM
2000 19 1-dog scooter women DSW1
2000 19 1-dog scooter men DSM1
2000 19 2-dog scooter DS2
2000 19 4-dog rig DR4
2000 19 6-dog rig DR6
2000 19 8-dog rig DR8
2005 14 Relay DR
1979 40 Canicross veteran women DCWV
1979 40 Canicross veteran men DCMV
1979 40 Bikejoring veteran women DBWV
1979 40 Bikejoring veteran men DBMV
2005/2001 14-18 Canicross junior women DCWJ
2005/2001 14-18 Canicross junior men DCMJ
2005/2001 14-18 1-dog scooter junior DS1J
2005/2001 14-18 4-dog rig junior DR4J
2003/2001 16-18 Bikejoring junior women DBWJ
2003/2001 16-18 Bikejoring junior men DBMJ

Det vil være egne RNB klasser i alle øvelsene utenom canicross.

Det er en utfordring at aldersklassene er forskjellige nasjonalt og internasjonalt, men her kommer en oppsummering som viser de norske klassene vs. internasjonalt. Her gjelder det hvilket år man er født og hvilken alder man har 31.12.2019.

NASJONALT
Årstall Alder 2019 Klasse Merknad ifht uttak til EM
2006/2005 13-14 G/P 1 De som er født i 2005 kan bli tatt ut til følgende klasser: DCMJ, DCWJ, DS1J, DR4J
2004/2003 15-16 G/P 2 De som er født i 2004 kan blit tatt ut til følgende klasser: DCMJ, DCWJ, DS1J, DR4J. De som er født i 2003 kan i tillegg tas ut til DBWJ, DBMJ
2002/1999 17-20 Junior De som er født i 2001 og 2002 kan bli tatt ut i alle juniorklasser. De som er født i 2000 og 1999 må opp i senior i VM
2000 19 Senior Kan delta i veteranklassene hvis man er født i 1979 eller tidligere
1969 50 Veteran

Slik oversikten viser så kan man kvalifisere seg til juniorklassene i EM dersom man er født mellom 2005 og 2001, og for å gjøre uttaket riktig for utøvere i G/P 1, G/P 2 og junior i NM vil tidene sammenlignes i de 3 nivåene og det er de 3 beste tidene totalt i hvert nivå som blir kvalifisert. De som er født i 1999 og 2000 kan velge å kjøre junior i NM, men må kjøre senior i EM. Her vil tidene sammenlignes med tidene i seniorklassen.

Eksempel: Hvis nummer 1 i juniorklassen er født i 1999 eller 2000 og ikke har bedre enn 4. beste tid i seniorklassen vil vedkommende ikke være kvalifisert, og vica verca. Det samme gjelder for gutt/pike og juniorklassen. Tidene vil sees under ett.

Vogn 6-spann er ikke en øvelse under NM, men vi kan ta ut utøvere til EM klassen hvis man deltar i 4 eller 8 spann på NM, men heller ønsker å kjøre 6-spann i EM.

Hvis man vil delta i veteranklassene i EM er det viktig at man gir beskjed i forkant av NM slik at vi vet hvem dette gjelder og kan ta hensyn til dette i uttaket.

Kvote og uttak
Norge har 3 ordinære plasser, pluss 3 RNB plasser i hver klasse. Dette i tillegg til pre-kvalifiserte utøvere fra EM 2016 (gull) og European World Cup 2017/2018 (topp 3).

Prekvalifiserte utøvere:

Sparkesykkel 1-spann junior: André Boysen Hillestad
Vogn 4-spann: Kjell Sørum
Sparkesykkel 2-spann: Viktor Sinding-Larsen (venter på svar fra IFSS)

Vi kan melde på 3 RNB utøvere i hver klasse (utenom canicross). RNB utøvere må også kvalifisere seg gjennom NM. Der konkurrerer man i samme klasse som alle andre (A klasse), men vi ser på tidene og sammenligner med de andre RNB kjørerne i samme klasse*. Det er derfor viktig at dere opplyser arrangør ved påmelding om at dere kjører RNB slik at dette blir markert i resultatlista.

Hvis du ikke deltar på NM kan du få en plass i troppen dersom det er ledig plass innenfor kvota og du kan vise til topp 4 internasjonale resultater (EM/VM/W-cup) eller topp 3 NM resultat innenfor det siste året (både snø og barmark).

Det vil være et møte umiddelbart etter premieutdelingen 09. september og 07. oktober for alle som er kvalifisert/ønsker å være med til EM der det kommer mer informasjon.

Alle utøvere gis en frist på 3 dager etter NM til å bekrefte sin plass. Hvis bekreftelse ikke kommer innen 3 dager vil nestemann på lista rykke opp og må bekrefte plassen umiddelbart. Dette vil pågå helt til alle som ligger innenfor 15% av gjennomsnittstiden av pallplassene i NM er forespurt. Dersom det kun er 3 deltakere med i en klasse/3 RNB utøvere med i en klasse regnes 15% ut fra den beste tiden og ikke gjennomsnittstiden til alle 3

Hovedpåmeldingen til EM skjer 01. oktober (før siste NM helg). Da vil vi melde på 3 stk (uten navn) i de klassene vi har hatt fulle kvoter de siste årene. Vi ber om at alle som vil til EM gir beskjed fortløpende til lotte@sleddog.no slik at vi har en pekepinn på interessen på de ulike klassene. Utøvere som gjør det bra i NM, men som vet at de ikke vil til EM bes om å gi beskjed umiddelbart etter NM slik at prosessen med uttak går så raskt som mulig.

Annet

Det er et krav at alle utøvere må gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver for å delta i internasjonale mesterskap. Følg denne lenken: http://www.renutover.no/ og send diplomet etter gjennomføring til lotte@sleddog.no. Utøvere som ikke har gjennomført dette vil ikke bli meldt på til EM.

Utøvere som ikke har DID nummer må også fikse dette før påmelding. Dette koster 300 kr og betales til NHF innen 10. oktober. I tillegg må man ha sesonglisens. Informasjon om DID finner du her.

Dersom du er kvalifisert og meldt på i en klasse, men ikke stiller, må du dekke startkontingenten selv.

Dersom en utøver blir tatt ut til flere klasser er det veldig viktig at vedkommende bestemmer seg for om han/hun skal delta i alle klassene i VM eller ikke FØR påmelding til VM slik at kvoteplasser ikke blir fylt opp av utøvere som velger å ikke stille allikevel.

Reisestøtte fordeler barmarksutvalget når påmeldingen er gjennomført.