TD-samling på Åstjern, 1.-2.september

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 3. Sep 2018

Bildet: Øverst f.v: Line Løw, Rita Hallvig, Anne-Grethe Sætrang, Steinar Johansen, Bent Aaseby og Alf Stokke.
Sittende f.v: Svein Houge (ny!) Marianne Lund, Terje Frode Bakke, Øystein Klevsgård og Eilert Hesthagen. 

I helgen hadde NHF’s Teknisk Delegerte sin første kurssamling på 10 år. En rekke foredragsholdere var bedt inn for å holde innlegg om temaer som er relevant for TD-utdanningen og vervet som TD. Man blir aldri ferdig utlært i dette faget, sporten utvikler seg og det gjelder å henge med i tiden.
NHF er avhengig av å ha et visst antall TD’er tilgjengelige før løp som krever TD. Det er derfor en utfordring at TD-listen minker for hvert år. Ved å utabeide en utdanningsplan med konkrete læringsmoduler, håper vi at teorikurset lettere kan flyttes rundt i landet og gjøres mere tilgjengelig for de som ønsker å bli TD’er. Samlingen var et utmerket sted å testkjøre deler av utdanningsplanen, da tilbakemeldinger fra de erfarne TD’ene er verdifulle for videre arbeid med kursplanen.

Styret hadde også valgt å legge sitt årlige styreseminar samme tid-og sted som oss, noe som var både nyttig og sosialt.

Vi startet lørdagen i fellesskap med en presentasjon av forbundet og idrettssystemet vi tilhører ved konstituert generalsekretær Lotte Friid Fladeby.
Deretter fortsatte vi med en grundig presentasjon om stilenes egenart. Innleggene har vært i samarbeid med grenkomitéene. TD’er har ofte vært spesialiserte innenfor én gren, og med en stadig synkende TD-antall er det viktig at man har fokus på allsidighet blandt de få som fortsatt ønsker å være Teknisk Delegerte. Nordisk stil ble presentert av Bent Aaseby, TD og leder av Nittedal HK, sprint/mellomdistanse av Frode Haugan, Hamar TK og nestleder i TKS, langdistanse av Emil Inauen, Folldal TK og 1.visepresident i NHF og barmark ble presentert av Lena Boysen Hillestad, Holmenkollen SK og multi-medaljevinner i grenen.

Deretter fikk vi besøk av Frode Hagen, TD i Norges Skiskytterforund, samt internasjonal dommer. Tema var dommerrollen;  rolleforståelse, samarbeid med arrangør og utøvere, nasjonal og internasjonal dommerutdanning i skiskyting.  Dette var et særdeles konstruktivt innspill for oss i TDK hvorfra vi fikk vi mange konkrete tips og idéer.

Løypekvalitet er viktig i hundekjøringen, og Svein Erik Teslo, sprintkjører fra Hamar Trekkhundklubb, foreleste om “Det perfekte sporet”. Vi fikk god innføring i  løypepreparering, behandling av snøen, tilrettelegging av løypetrasé og hensiktsmessig skilting.

Rolleavklaring mellom TD og veterinær på løp er et svært viktig tema. Leder av NHFs Etikk-og Samsfunnskomité, veterinær Steinar Dagestad, delte noen tanker med oss. Det er helt klart at dette er et tema vi sammen må jobbe mer med fremover. Konkrete tiltak som felles seminar ble diskutert.

Deretter var det tid for to timer med Utstyrslære- Hundens bevegelser og seletøyets funksjon” ved v/Jan Reinertsen, Seleverkstedet AS. Det er mye hundevelferd knyttet til tema, og selvsagt engasjerte dette forsamlingen.

Etter middagen kom hundekjører Geir Wiik kjørende med et spann. Vi fikk da ytterligere innspill fra langdistansefronten. Geir har selv vært TD slik at han kom med synspunkter sett fra både kjørers og TD’s ståsted.

Søndagen var avsatt til felles arbeid. Vi startet dagen med innlegg fra TD-og IFSS’ Race Marshall og nestleder i TDK, Steinar Johansen, som fortalte om sine erfaringer fra internasjonale mesterskap. Deretter fortalte undertegnede litt om TDKs arbeid det siste året, og vi diskuterte aktuelle teamer som rekruttering til TD-vervet, jury og appelljury, økonomi, arrangørs plikter ift tilrettelegge for dopingkontroll, bruken av sosiale medier, fornying av TD-rapporten og ikke minst hva TD’ene ønsker at TDK skal arbeide for fremover. Det er et ønske om mere forutsigbarhet ift kurs, og samlinger må gjennomføres oftere slik at man kan diskutere saker med kollegaer i lukket forum. Økonomien tilsier at dette ikke er mulig, slik at tema om TDK kan ha en sponsor uten at det går på tvers av etiske rammer kom opp. Vi skal se litt til hvordan løpsveterinærene har løst dette.

Takk til alle deltakere og forelesere som stilte opp, og til Åstjern ved vertinne Monica Celius for hyggelig opphold og nydelig mat.

Mvh
Marianne Lund
Leder i TD komiteen