Ny aktivitetskalender

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Sep 2018

Vi ønsker å synliggjøre aktiviteter som skjer fra sentralt hold (samlinger og kurs) og lokalt ute i klubber og kretser (konkurranser og kurs) på en felles kalender.
Den nye Aktivitetskalenderen (klikkbar lenke) er i støpeskjeen og vi setter pris på tilbakemeldinger fra brukerne om hva dere synes.
For at all informasjon skal stemme er vi avhengig av å få presis informasjon fra arrangørene.
 
Vi er også veldige glade for at aktivitetskalenderen begynner å fylle seg opp med masse spennende arrangementer, men for noen grener ser kommende sesong ganske glissen ut foreløpig.
Det er enklere å skaffe mange deltakere og ressurser i klubben hvis dere er tidlig ute med dato! Kabalen med å skaffe TD’er til løpene blir også enklere å legge når vi vet datoene tidlig.
Vi har pdd ikke noen frist for innmelding av vanlige løp, men styret i NHF ønsker å se på saken. Hovedløpene har frist 01. juni før kommende sesong, men styret skal se på en ny ordning der man søker om hovedløp (NM og Seppala) lengre frem i tid. 
Er dere usikre på hva som kreves for å arrangere løp kan Arrangørpermen (klikkbar lenke) være et nyttig verktøy.
 
Tilbakemeldinger på aktivitetskalenderen, eller forslag til hvordan vi kan tilrettelegge for flere konkurranser og mer forutsigbare konkurranser kan sendes til lotte@sleddog.no