Julehilsen fra Presidenten

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Des 2018

Jeg ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et fremgangsrikt og flott nytt år.

Vi har lagt bak oss et aktivt år med både fremgang og turbulens.

Det leveres gode sportslige resultater og det jobbes iherdig i klubbene både med rekruttering og arrangementer.

NHF har over tid bygget opp en organisasjon med bred kompetanse, som kommer våre medlemmer til gode. Mattilsynet er en viktig samarbeidspartner, og NHF er stolte over at vi i samarbeid med våre medlemmer har utarbeidet et regelverk som Mattilsynet har stor respekt for.

Vi er inne i en profesjonaliseringsprosess på alle nivåer både i det frivillige arbeidet og for våre to og firbente utøvere. Dette gir oss en ekstra piff, men det er også utfordrende å henge med i en slik prosess.

Det stilles krav til oss alle, og for å kunne yte det som kreves er det viktig at vi greier å fokusere på de viktige og sentrale oppgavene, og prøve å nedtone særbehovene.

Dette betyr også at våre medlemmer må bli flinkere til å være forutseende. På kommende ting ønsker jeg meg at uklarheter knyttet til vårt regelverk blir tatt opp og vurdert på

en skikkelig måte. Dette slik at vi kan plukke ut det som pr nå og i kommende sesong ikke fungerer tilfredsstillende.  Jeg ønsker meg også at når dette er gjennomført, så følger vi det opp på en lojal og god måte på alle nivåer i vår organisasjon.

Mine øvrige ønsker for 2019 er:

  • Flere medlemmer
  • Flere TD er
  • Flere sommerhundekjørerskoler
  • Flere arrangementer som heter Hundekjøringens dag
  • Større inkludering
  • Gode sponsoravtaler
  • Bra arrangementer
  • Godt VM

 

Takk til alle tillitsvalgte!  Takk til administrasjonen som leverer og leverer og leverer!

 

Juleglam fra Presidenten.