INNKALLING TIL HUNDEKJØRERTINGET 2019

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Mar 2019

Tinget avholdes på Lillehammer 15 og 16 juni 2019

Tinget i år er ordinært, (bestemt på tinget 2016), med fagmøter, lovforslag, regelendringer, godkjenne regnskap, budsjett, innspill til ny strategiplan og valg.

Lovforslag ift. NHFs lov, og andre forslag skal være forbundskontoret i hende innen 1. april 2018.

Alle forslag SKAL følge riktig oppsett og henvisning til loven. Se veileder for tingforslag. Forslag som ikke er i henhold til dette vil ikke bli tatt med i tingpapirene.

Vi oppfordrer alle klubbledere til å delta både lørdag og søndag

NHF mener det er svært viktig at klubblederne benytter denne anledningen til å knytte nettverk med andre klubbledere og til å la seg inspirere i sitt arbeid.

Foreløpig agenda for helgen:

Lørdag 14. juni:

Workshop, foredrag og paneldebatt m/følgende temaer:

  • Rekruttering/klubbutvikling
  • Utfordringer mattilsynet
  • Fagmøter
  • Klubbledermøte

Søndag 15. juni:

Ting

  • Lovendringer
  • Organisasjonsstruktur
  • Regnskap
  • Revidert budsjett
  • Budsjett
  •  Valg

 

NB!!! – Delegasjoner til tinget SKAL sammensettes iht. NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling).

Klubb som ikke klarer å få med delegater av begge kjønn, må søke sin idrettskrets om fritak.

Dersom slik fritak ikke blir gitt, vil klubben miste det antall representanter som mangler for å oppfylle kravet.