Mattilsynet – Høring ny konkurranseforeskrift

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Mar 2019

Norges hundekjørerforbund mottok 9. november 2018 et høringsbrev med forskriftsutkast til ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser. Vi var en av 24 høringsinstanser som ble invitert til å svare på høringen. Liste over høringsinstanser

Frist for innlevering av høringssvar var i utgangspunktet satt til 1. februar 2019, men ble utsatt til 8. mars etter påtrykk fra flere høringsinstanser.

Den nye forskriften vi ha stor påvirkning for utøvelse av vår sport, og det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Steinar Dagestad (ESK) leder av arbeidsgruppen , Marianne Lund (TDK) og Anne-Grethe Sætrang (ADK), for å lage et utkast til høringssvar til Mattilsynet. Arbeids gruppen har bedt om innspill fra klubbene og hundekjørermiljøet generelt, og har mottatt flere gode innspill.

Arbeidsgruppen har utarbeidet et godt dokument, som vi håper Mattilsynet vil vektlegge når de skal konkludere den nye foreskriften. Norges Hundekjørerforbund er av den oppfatning at forskriften er dårlig tilpasset hundesporten, og at det er behov for en grundigere gjennomgang.

NHF høringssvar

Her er link til Høringsutkast konkurranseforskrift for hest og hund 

 

 

 

Vedlegg: