Tingpapirer ny versjon

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Jun 2019

Styret er blitt oppmerksom på at noen av tingforslagene som styret hadde fremmet i det første utkastet til tingdokumenter, ikke hører inn under tingvedtak. De er derfor tatt ut i den nye versjonen, slik at det ikke skal oppstå misforståelser.

Sakene vil bli styrevedtatt før tinget og vil være førende i noen av de nye forslagene til regelendringer som skal behandles av tinget. Vi har derfor valgt å legge de aktuelle sakene i et eget punkt, 15. vedlegg.

Tingpapirer oppdatert 12. juni

Vedlegg: