Flere utbrudd av alvorlig sykdom hos hund flere steder i landet

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Sep 2019

Vi viser til varsler om flere tilfeller av alvorlig sykdom hos hund, omtalt i en rekke sosiale medier de siste dagene. Sykdommen viser seg gjennom blodig diaré og oppkast, samt raskt forverring av hundens almenntilstand. Den er nå påvist over hele landet og det er per nå rapportert inn 20 dødsfall.

Dersom din hund har kraftig blodig diaré eller blodig oppkast og redusert almenntilstand hos en ellers frisk hund – ring din veterinær umiddelbart. Hundekjørerforbundet følger situasjonen tett.

Mange arrangører har nå tatt ansvar og avlyst arrangementer som går av stabelen de nærmeste helgene.

Det forbundets klare oppfatning at det inntil videre ikke bør foregå arrangemanter der det ikke er mulig å holde hundene klart atskilt. Barmarksløp, fellestreninger og andre tilstelninger av hund bør innstilles inntil situasjonen er mer avklart.

Førstkommende terminfestede løp på Skaun er nå avlyst av arrangøren. Det vurderes fortløpende om terminfestede løp de påfølgende helgene også skal avlyses.