NYHET- NHF sitt innspill til Hundeloven

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 6. Jan 2020

Forvaltningsansvaret for Lov om hundehold (Hundeloven) ble i 2019 overført fra Justisdepartementet til Landbruks- og matdepartementet(LMD). Hundeloven har et viktig sikkerhetsmessig aspekt, samtidig har heldigvis oppmerksomheten rundt hundens rettsvern økt. Stortinget har derfor bedt LMD om at det blir gjort en gjennomgang av loven. Som et ledd i gjennomgangen ble NHF og mange andre organisasjoner invitert til et åpent innspillsmøte den 20.11.2019. NHF deltok med to representanter og leverte i etterkant et skriftlig innspill om utfordringer knyttet til forvaltningen av loven. HER kan du lese NHF sitt innspill til LMD.

Vedlegg: