Grasrotandelen tett opp til 700 mill. i 2019

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Jan 2020

Norsk Tipping – 09-01-2020 13:48 CET  
65 000 nye grasrotgivere bidro sterkt til ny rekord for Grasrotandelen i fjor. Spillerne fordelte nesten 700 millioner grasrotkroner til det frivillige Norge i løpet av året. Bare drøyt 1,7 millioner kroner manglet for at Grasrotandelen skulle bryte 700-millionersstreken i 2019. Spillerne fordelte 698 265 345 kroner til norske lag, foreninger og organisasjoner tilknyttet Grasrotandelen, mot 649 millioner i 2018. Hovedårsaken til økningen på ca. 49 millioner, er at stadig flere av Norsk Tippings kunder knytter seg til Grasrotandelen. I 2019 ble det over 65 000 nye givere. Ved utgangen av 2019 hadde vi 1 246 406 grasrotgivere registrert. 35 000 lag og foreninger – Grasrotandelen er viktig for den norske frivilligheten. Lag og foreninger får et kjærkomment tilskudd til sin daglige drift. Totalt har vi nå over 35 000 lag og foreninger inne i Grasrotandelen, opplyser Anne Helseth i Norsk Tipping. 239 av de 698 millionene ble generert i årets tredje og siste grasrot-periode, fra 1. september til 31. desember. Disse pengene utbetales til foreningene i disse dager. De øvrige midlene ble utbetalt i etterkant av de to andre opptjeningsperiodene tidligere i 2019. Her er fylkesoversikten for 2019. Du kan selv laste ned totaloversikten helt i bunnen av dette dokumentet.   
Fylke Beløp
Akershus 65 124 822
Aust-Agder 13 964 530
Buskerud 34 061 588
Finnmark 20 652 745
Hedmark 31 637 303 
Hordaland 76 440 727
Møre og Romsdal 39 969 639
Nordland 47 492 671
Oppland 29 537 335
Oslo 58 294 115
Rogaland 51 433 372
Sogn og Fjordane 17 997 409
Telemark 25 653 690 
Troms 30 696 610
Trøndelag 60 862 670 
Vest-Agder 19 681 399
Vestfold 30 296 714
Østfold 44 290 945 ​ ​ ​
Svalbard 177 061​   ​
Slik fungerer Grasrotandelen Grasrotandelen er en ordning der Norsk Tippings kunder selv kan bestemme hvor en andel av selskapets overskudd skal gå. Ved å registrere en grasrotmottaker på sitt spillernummer, gir spilleren et beløp tilsvarende sju prosent av spillinnsatsen til et selvvalgt frivillig lag eller forening, forutsatt at foreningen har registrert seg som grasrotmottaker i Frivillighetsregisteret. Det vil si at dersom du er grasrotgiver og spiller Lotto for 100 kroner, gir du automatisk sju kroner til din grasrotmottaker. Dette skjer uten at det går utover spilleinnsatsen, premien og vinnersjansene.  Norsk Tipping er et statlig selskap med enerett på en rekke pengespill på det norske markedet. Hovedoppgaven Stortinget har gitt Norsk Tipping er å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et offentlig kontrollert spilltilbud og forebygge problemer som kan følge av pengespill. Hele overskuddet går til samfunnsnyttige formål.   Siden 1948 har Norsk Tipping bidratt med over 153 milliarder kroner (prisjustert) til samfunnsnyttige formål. 
Vi gir drømmen en sjanse!