Informasjon EM Falun

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Jan 2020

Det er i skrivende stund usikkert om EM vil bli arrangert i Falun grunnet snømangel. Det vurderes å flytte mesterskapet til Åsarne, beslutningen vil bli tatt 20. januar.

NHF betaler startkontingent for alle pre-kvalifiserte utøvere, samt de 3 utøverne som er tatt ut på ordinær kvote. De som har fått en plass på tilleggskvote må betale startavgiften selv. De som deltar i EM Masters må også betale påmelding selv. Det er forbundet som foretar all påmelding og betaling for alle utøvere også tilleggskvote og Masters. NHF vil fakturere utøvere som starter på tilleggskvote og Masters i forkant av mesterskapet, og fakturaen fra NHF MÅ være betalt før man reiser nedover, hvis ikke får man ikke starte. Har man andre utestående fordringer hos NHF må dette også gjøres opp for å få starte i EM.

Husk at alle må løse DID minimum en måned før mesterskapet. DID løses ved å innbetale lisens med DID til NHF. Løse lisens med DID

Det er viktig for utøvere som ønsker å kvalifisere seg til EM, at de leser nøye gjennom kravet til vaksinering. Normale regler for å ta hund inn i Sverige fra Norge vil ikke gjelde under deltakelse på EM, man må feks ha Rabies vaksine og nese-vaksine mot kennelhoste. Les nøye gjennom invitasjonen, det er utøvers eget ansvar å ha satt seg inn i all informasjon som er lagt ut fra IFSS om mesterskapet.

Alle utøvere må ordne med overnatting selv. Vær da oppmerksom på at mesterskapet kan bli flyttet grunnet snømangel, og endelig informasjon om dette kommer så fort IFSS har tatt en beslutning.

Lagledere under mesterskapet vil være:
Slede Laila Leegaard tlf: 915 97 474 E-post: lleegaar@gmail.com
Nordisk Kjetil Reistad tlf: 918 33 212 E-post: ketil.reistad@gmail.com
Hoved koordinator Vibecke Schøyen tlf 99699999
E-post: vibecke.schoyen@sleddog.no

All informasjon under før og mesterskapet vil bli gitt på facebook gruppen EM Falun. Dette er en lukket gruppe for de som skal delta

Vedlegg: