Smittevernveileder for hundekjøring

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Mai 2020

Nå kan vi endelig komme i gang igjen med organisert trening og aktivitet, med grunnlag i helsedirektoratets anbefalinger.

Hundekjøring er heldige i og med at aktiviteten bedrives ute i frisk luft, på godt ventilerte områder. Det betyr at vi har gode forutsetninger for å igangsette aktivitet.

Helsedirektoratet kom mandag 11. mai med en smitteveileder for idretten, etter oppfordring fra Norges Idrettsforbund. Dette er en generell veileder for idretten, og hvert særforbund har fått beskjed om å utarbeide spesifikke smitteveiledere tilpasset sin idrett.

Helsedirektoratet fremhever 3 hovedpunkter for å begrense smittespredning

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Arrangementer med inntil 50 personer

Arrangementer med inntil 50 personer er på visse vilkår tillatt så lenge arrangementet er på offentlig sted, se Covid-19-forskriften § 13.

 • Personer som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre. Kravet om avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand. 
 • Arrangementer kan for eksempel være løp, organiserte samlinger, kurs og liknende, men ikke ordinær trening.
 • Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.
 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet. 
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å sikre en rask smitteoppsporing.  
 • Det oppfordres til ikke å benytte offentlig transport for å komme seg til arrangementer
 • Det er ikke mulig å arrangere løp med fellesstart
 • Det er ikke mulig å benytte garderober. For å sikre at god håndhygiene kan ivaretas, anbefales det likevel at toaletter og muligheter for håndvask tilknyttet garderober gjøres tilgjengelig, selv om ytterligere bruk av garderoben til skifting av klær/utstyr, dusjing mv. ikke er tillatt.
 • Skal man holde samlinger over flere dager med overnatting på stedet, anbefales det at utøverne ikke bor flere enn to på hvert rom. Rommene må være store nok til at regelen om en meters avstand overholdes. Skal flere dele bad må renholdet økes. Alternativt kan man bo i telt eller hengekøye ute, med latrine. Det er viktig at det er tilgang på vann slik at god håndhygiene etter helsemyndighetenes anbefaling kan overholdes.

Treninger og samlinger med inntil 20 personer

For alle andre samlinger i grupper, for eksempel ordinære treninger, anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe og avstand på minst 1 meter. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Klubbene bør der det er mulig inndele deltakerne i faste grupper og fortrinnsvis samle deltakere som omgås i andre sammenhenger, for eksempel ved å sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende. Idrettsveilederen fra helsedirektoratet kan du lese i sin helhet ved å følge linken under
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/f6586a2955d946d580eebb279420aaae/idrettsveileder_endelig_11.05.20_.pdf