Ytterligere åpning for barne- og ungdomsidrett til og med 19 år

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Mai 2020

Regjeringen besluttet i dag å åpne for all barne- og ungdomsidrett til og med 19 år på grupper inntil 20 personer, fra 1. juni. Enkelte kontaktidretter vil kreve særskilte smittevernsregler før oppstart.  Svømmehaller åpner også 1. juni. Det er ennå uavklart når toppidretten kommer igang for fullt. Norges idrettsforbund er i dialog med myndighetene om dette.

Nye regler

Klubbene kan arrangere interne treningskamper, men ikke på tvers av andre lag og klubber.

Fra 1. juni vil også svømmehallene åpne for svømmeopplæring og organisert svømmetrening. Det betyr at det er tillatt med organisert svømming når aktiviteten gjennomføres i tråd med smittevernreglene. Helsemyndighetene vil komme med egne anbefalinger for svømmehallene.

Fortsatt restriksjoner

Selv om barne- og ungdomsidretten nå vil komme i gang med tilnærmet normal trening, vil det fortsatt være restriksjoner knyttet til enkelte kontaktidretter og konkurranser. Det vil også være tydelige smittevernsregler for utøvelse av idrettslig aktivitet. Den reviderte veilederen, for barne- og ungdomsidretten vil gjelde fra 1. juni.  

Ny smittevernveileder for idretten er oppdatert her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/endringslogg

mvh

NIF kommunikasjon