3 UTØVERE HAR FÅTT OLYMPIATOPPSTIPEND

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Jun 2020

Hvert år søker NHF om Olympiatoppstipend for de beste utøverne våre. Olympiatoppen legger internasjonale resultater fra de 2 siste årene til grunn, og det vurderes også hvor mange deltakere og deltakerland som er representert i konkurransene.
Stipendutøverne kan benytte seg av OLT’s ressurser og OLT vil lære mer om vår idrett og hva som kreves.

Michael Jørgensen i OLT kommenterer tildelingen som følgende::
I en idrett som ikke er OL gren, er det alltid en sammensatt øvelse å utdele stipend. Likedan er det nesten umulig å samenlikne grener og disipliner oppmot hverandre, på samme måte som det å sammenlikne idretter.
Det Olympiatoppen ønsker å forsikre seg om er at utbredelsen av idretten er stor, og allerhelst inkluderer flere kontinenter. De tre som har mottatt stipend i år, , har oppnådd mesterskaps seire og de oppfyller kravene til deltakere og nasjonspasser.

Det var i år 3 utøvere som fikk tildelt stipender, noe som er svært bra sett i lys av at hundekjøring ikke er en OL gren.

De som fikk tildelt stipender er :

Marte Eirin Solhaug B-stipend
Yngve Hoel B-stipend
Maren Emilie Leegard U-Stipend

NHF gratulerer!

Foto Niclas Nordlund