Vi utvider prosjektet “Alle skal med”

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 22. Jun 2020

Vi utvider rammen for prosjektet “Alle skal med “, og inviterer klubbene til å søke om støtte til aktivitet også til høsten. Det er de samme rammene for søknad om aktivitet som gjelder.
Søknadsfrist 15. august
Gjennomført aktivitet 31. oktober

Her kan klubbene lese om hva de kan søke på:https://www.sleddog.no/2020/05/28/klubbene-kan-na-soke-om-tilskudd-til-sommeraktiviteter/

Søknadsskjema


Vedlegg: