Toppidrettsutøverlisten endres fra 1. oktober

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Sep 2020

ADNO informerer om at dette innebærer at langt flere norske utøvere blir del av listen og får strengere krav til å søke om medisinsk fritak.

Antidoping Norge (ADNO) har definert en toppidrettsutøverliste. Denne listen danner utgangspunkt for hvilke utøvere som har behov for et forhåndsgodkjent medisinsk fritak, nivå-kategorisering av utøvere ved rapportering om brudd på dopingbestemmelsene og for hvilke analyser som gjennomføres ved laboratoriet.

ADNO har besluttet å endre definisjonen fordi vi opplever at den topputøverdefinisjon som har vært er for snever sammenlignet med hva idretten og opinionen anser å være toppidrett.

Flere utøvere inkluderes
For å imøtekomme behovet for å inkludere flere utøvere i toppidrettsutøverdefinisjonen vil denne gruppen fra 1. oktober 2020 utvides til cirka 4700 utøvere, mot omtrent 2000 utøvere tidligere. For å avgjøre om en utøvergruppe skal defineres som toppidrettsutøver er det gjort vurderinger knyttet til:

  • Idrettens egenart, fysiologiske arbeidskrav med tilhørende risiko for dopingbruk.
  • Utøvernes prestasjonsnivå, nasjonalt og internasjonalt.
  • Idrettens størrelse, og antall utøvere i Norge.

– Denne endringen innebærer at antall toppidrettsutøvere i Norge i antidopingsammenheng vil bli utvidet for flere av de nasjonale særforbundene. Da er det viktig å understreke at ved behov for bruk av legemidler, skal alle som omfattes av toppidrettsutøverlisten umiddelbart søke om medisinsk fritak for alle stoffer som fremgår av dopinglisten, sier fagrådgiver Geir Holden.

Nye grupper

Her noen eksempler på ekstra utøvergrupper som nå er inkludert:

  • Fotball: Toppserien for kvinner og OBOS-ligaen for menn
  • Basketball: Spillere i BLNO for menn
  • Ishockey: Spillere i GET-ligaen
  • Volleyball: Spillere i Mizuno-ligaen for kvinner og menn
  • Deltakere på hovedmesterskapet i friidrett, NM i langrenn og NM i skiskyting
  • Det har også vært fokus på å inkludere flere landslag for utøvere med funksjonsnedsettelse i den nye toppidrettsutøverdefinisjonen

Alle særforbund er i prosessen gitt anledning til å komme med innspill til den nye definisjonen gjeldende for sitt forbund.

– For ADNO er det viktig at utøvere enkelt kan vurdere om vedkommende omfattes av definisjonen eller ikke. Fra 1. oktober trer den nye definisjonen i kraft, og da er det svært viktig at utøvere er kjent med reglene som gjelder for medisinske fritak, understreker Geir Holden.

Medisinsk fagrådgiver i ADNO, Astrid Gjelstad, oppfordrer både utøvere og medisinsk støttepersonell til å sette seg inn i den nye definisjonen som gjelder og hvilke konsekvenser det får.

– Nå vil det altså stilles krav om et forhåndsgodkjent medisinsk fritak fra større og nye utøvergrupper. Dette vil nå for eksempel gjelde ADHD-legemidler (dopinggruppe S6) og glukokortikoider (dopinggruppe S9) der vi har en del søknader om medisinsk fritak, sier Gjelstad.

Mer om medisinsk fritak her.

Her finner du toppidrettsutøverlisten som vil gjelde fra 1. oktober 2020. Dersom du har spørsmål, ber vi deg sende en e-post til post@antidoping.no